Trükialade muutmine

Avab dialoogi, milles saab määrata trükialasid. Siin saab määrata ka igal lehel korratavaid ridu ja veerge.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Trükialad - Redigeeri


Ridade või veergude kordamine printimisel

Trükialade määramine arvutustabelis

Trükiala

Võimaldab muuta varem määratud trükiala.

Select -none- to remove a print range definition for the current spreadsheet. Select -entire sheet- to set the current sheet as a print range. Select -selection- to define the selected area of a spreadsheet as the print range. By selecting -user-defined-, you can define a print range that you have already defined using the Format - Print Ranges - Define command. If you have given a name to a range using the Sheet - Named Ranges and Expressions - Define command, this name will be displayed and can be selected from the list box.

Parempoolsesse tekstiboksi saab sisestada trükiala viite või nime põhjal. Kui kursor asub tekstiboksis Trükiala, saab vahemiku valida arvutustabelis hiirega.

Vähenda / Maksimeeri

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialoog minimeeritakse automaatselt, kui klõpsata hiirega arvutustabelis. Hiire nupu vabastamisel dialoog taastatakse ja hiirega valitud viitevahemik kuvatakse dokumendis sinise raamiga.

Ikoon

Vähenda

Ikoon

Maksimeeri

Korratavad read

Vali rida või read, mis tuleks printida igale lehele. Parempoolsele tekstiväljale sisesta reaviide, näiteks "1" või "$1" või "$2:$3". Loendikastis kuvatakse -kasutaja määratud-. Juba määratud korratava rea eemaldamiseks vali -puudub-.

Korratavad read saab määrata ka hiirekursori lohistamisega arvutustabelis, kui kursor asub dialoogis tekstiväljal Korratavad read.

Vähenda / Maksimeeri

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialoog minimeeritakse automaatselt, kui klõpsata hiirega arvutustabelis. Hiire nupu vabastamisel dialoog taastatakse ja hiirega valitud viitevahemik kuvatakse dokumendis sinise raamiga.

Ikoon

Vähenda

Ikoon

Maksimeeri

Korratavad veerud

Vali veerg või veerud, mis tuleks printida igale lehele. Parempoolsele tekstiväljale sisesta veeruviide, näiteks "A" või "AB" või "$C:$E". Loendikastis kuvatakse -kasutaja määratud-. Juba määratud korratava veeru eemaldamiseks vali -puudub-.

Korratavad veerud saab määrata ka hiirekursori lohistamisega arvutustabelis, kui kursor asub dialoogis tekstiväljal Korratavad veerud.

Vähenda / Maksimeeri

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialoog minimeeritakse automaatselt, kui klõpsata hiirega arvutustabelis. Hiire nupu vabastamisel dialoog taastatakse ja hiirega valitud viitevahemik kuvatakse dokumendis sinise raamiga.

Ikoon

Vähenda

Ikoon

Maksimeeri

Palun toeta meid!