Trükialad

Tegeleb trükialadega. Prinditakse ainult trükialadesse kuuluvad lahtrid.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Trükialad


Märkuse ikoon

Kui trükiala pole käsitsi määratud, siis moodustab Calc trükialad automaatselt nii, et kõik täidetud lahtrid saaksid prinditud.


Määra

Määrab aktiivse lahtri või valitud vahemiku kui trükiala

Lisa

Lisab aktiivse valiku määratud trükialadele.

Kustuta

Eemaldab valitud trükiala.

Redigeeri

Avab dialoogi, milles saab määrata trükialasid.

Palun toeta meid!