Peida

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Read - Peida

Vali Vormindus - Veerud - Peida

Vali Leht - Peida leht


Select the rows or columns that you want to hide, and then choose Format - Rows - Hide or Format - Columns - Hide.

Lehe peitmiseks tuleb valida soovitud lehe sakk ja anda käsk Vormindus - Leht - Peida. Peidetud lehti ei prindita juhul, kui nad ei kuulu trükialasse.

Märkuse ikoon

Piir rea või veeru päiste kohal näitab peidetud ridade või veergude asukohta.


Peidetud ridade, veergude või lehtede kuvamiseks

  1. Vali peidetud objekte sisaldav ala. Selleks võib kasutada veergude ja ridade päiste ristumiskohal asuvat välja. Lehtede kuvamiseks pole valimine vajalik.

  2. Choose Format - Rows/Columns - Show or Format - Sheet - Show.

Palun toeta meid!