Nimede loomine

Võimaldab automaatselt omistada nime mitmele lahtrite vahemikule.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Leht - Nimega vahemikud ja avaldised - Loo


Select the area containing all the ranges that you want to name. Then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create. This opens the Create Names dialog, from which you can select the naming options that you want.

Nimed võetakse

Määrab, millise arvutustabeli osa põhjal nimed luuakse.

Ülemisest reast

Nimed luuakse valitud ala ülemise rea põhjal. Iga veerg saab oma nime koos vastavate lahtriviidetega.

Vasakpoolsest veerust

Nimed luuakse valitud ala esimese veeru kirjetest. Iga rida saab oma nime koos vastavate lahtriviidetega.

Alumisest reast

Nimed luuakse valitud ala alumise rea põhjal. Iga veerg saab oma nime koos vastavate lahtriviidetega.

Parempoolsest veerust

Nimed luuakse valitud ala viimase veeru põhjal. Iga rida saab oma nime koos vastavate lahtriviidetega.

Palun toeta meid!