Statistilised funktsioonid, 5. osa

YEAR

Calculates the skewness of a distribution using the population of a random variable.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.1-st.


SĂĽntaks

SKEWP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least three values.

Märkuse ikoon

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Näited

SKEWP(2;3;1;6;8;5) returns 0.2828158928

SKEWP(A1:A6) returns 0.2828158928, when the range A1:A6 contains {2;3;1;6;8;5}

SKEWP(Number1; Number2) always returns zero, if Number1 and Number2 results in two numbers.

SKEWP(Number1) returns Err:502 (Invalid argument) if Number1 results in one number, because SKEWP cannot be calculated with one value.

VARP

Arvutab kogu populatsioonil põhineva dispersiooni.

SĂĽntaks

VARP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=VARP(A1:A50)

VAR.P

Arvutab kogu populatsioonil põhineva dispersiooni.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

VAR.P(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=VARP(A1:A50)

VARPA

Arvutab kogu populatsioonil põhineva dispersiooni. Teksti väärtus on 0.

SĂĽntaks

VARPA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=VARPA(A1:A50)

STDEVP

Arvutab terve populatsiooni standardhälbe.

SĂĽntaks

STDEVP(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=STDEVP(A1:A50) tagastab viidatud andmete standardhälbe.

STDEV.P

Arvutab terve populatsiooni standardhälbe.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

STDEV.P(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=STDEVP(A1:A50) tagastab viidatud andmete standardhälbe.

STDEV.S

Arvutab terve populatsiooni standardhälbe.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

STDEV.S(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Näide

=STDEVP(A1:A50) tagastab viidatud andmete standardhälbe.

STDEVPA

Arvutab terve populatsiooni standardhälbe.

SĂĽntaks

STDEVPA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Text has the value 0.

Näide

=STDEVPA(A1:A50) tagastab viidatud andmete standardhälbe.

STDEVA

Arvutab valimil põhineva hinnangu standardhälbe.

SĂĽntaks

STDEVA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values. Text has the value 0.

Näide

=STDEVA(A1:A50) tagastab eeldatava standardhälbe viidatud andmete põhjal.

FORECAST

Ekstrapoleerib tulevikuväärtused olemasolevate x- ja y-väärtuste põhjal.

SĂĽntaks

FORECAST(väärtus; andmed_Y; andmed_X)

Väärtus on x-väärtus, mille jaoks lineaarse regressiooni y-väärtus tagastatakse.

Andmed_Y on tuntud y-andmete massiiv või vahemik.

Andmed_X on tuntud x-andmete massiiv või vahemik.

Näide

=FORECAST(50;A1:A50;B1;B50) tagastab y-väärtuse, mida eeldatakse x-väärtuse 50 jaoks, kui mõlema viite x- ja y-väärtused on lingitud lineaarse trendiga.

FORECAST.LINEAR

Ekstrapoleerib tulevikuväärtused olemasolevate x- ja y-väärtuste põhjal.

SĂĽntaks

FORECAST.LINEAR(Value; DataY; DataX)

Väärtus on x-väärtus, mille jaoks lineaarse regressiooni y-väärtus tagastatakse.

Andmed_Y on tuntud y-andmete massiiv või vahemik.

Andmed_X on tuntud x-andmete massiiv või vahemik.

Näide

=FORECAST(50;A1:A50;B1;B50) tagastab y-väärtuse, mida eeldatakse x-väärtuse 50 jaoks, kui mõlema viite x- ja y-väärtused on lingitud lineaarse trendiga.

VAR

Prognoosib dispersiooni valimi põhjal.

SĂĽntaks

VAR(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Näide

=VAR(A1:A50)

VAR.S

Prognoosib dispersiooni valimi põhjal.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

VAR.S(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Näide

=VAR(A1:A50)

VARA

Prognoosib valimil põhineva dispersiooni. Teksti väärtus on 0.

SĂĽntaks

VARA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Näide

=VARA(A1:A50)

RANK.AVG

Returns the statistical rank of a given value, within a supplied array of values. If there are duplicate values in the list, the average rank is returned.

note

The difference between RANK.AVG and RANK.EQ occurs when there are duplicates in the list of values. The RANK.EQ function returns the lower rank, whereas the RANK.AVG function returns the average rank.


tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

RANK.AVG(Value; Data [; Type])

Väärtus on väärtus, mille järku määratakse.

Andmed on valimi andmete massiiv või vahemik.

Tüüp (mittekohustuslik) on sortimisjärjestus.

Tüüp = 0 tähendab kahanevat järjestust massiivi viimasest elemendist esimeseni (see on vaikesäte).

Tüüp = 1 tähendab kasvavat järjestust vahemiku esimesest elemendist viimaseni.

Näide

=RANK(A10;A1:A50) tagastab lahtris A10 asuva väärtuse järgu väärtuste vahemikus A1:A50. Kui väärtust pole selles vahemikus, kuvatakse veateade.

RANK.EQ

Returns the statistical rank of a given value, within a supplied array of values. If there are duplicate values in the list, these are given the same rank.

note

The difference between RANK.AVG and RANK.EQ occurs when there are duplicates in the list of values. The RANK.EQ function returns the lower rank, whereas the RANK.AVG function returns the average rank.


tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

RANK.EQ(Value; Data [; Type])

Väärtus on väärtus, mille järku määratakse.

Andmed on valimi andmete massiiv või vahemik.

Tüüp (mittekohustuslik) on sortimisjärjestus.

Tüüp = 0 tähendab kahanevat järjestust massiivi viimasest elemendist esimeseni (see on vaikesäte).

Tüüp = 1 tähendab kasvavat järjestust vahemiku esimesest elemendist viimaseni.

Näide

=RANK(A10;A1:A50) tagastab lahtris A10 asuva väärtuse järgu väärtuste vahemikus A1:A50. Kui väärtust pole selles vahemikus, kuvatakse veateade.

T.INV.2T

Tagastab F-tõenäosuse pöördjaotuse. F-jaotust kasutatakse F-katsete jaoks, et määrata kahe erineva andmehulga vaheline seos.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

TINV(arv; vabadusastmed)

Arv on kahepoolse t-jaotusega seostatud tõenäosus.

Vabadusastmed on t-jaotuse vabadusastmete arv.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

T.DIST.2T

Tagastab F-tõenäosuse pöördjaotuse. F-jaotust kasutatakse F-katsete jaoks, et määrata kahe erineva andmehulga vaheline seos.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

CHIDIST(arv; vabadusastmed)

Arv on väärtus, mille jaoks t-jaotus arvutatakse.

Vabadusastmed on t-jaotuse vabadusastmete arv.

Näide

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1) tagastab 0,01.

T.DIST.RT

Tagastab F-tõenäosuse pöördjaotuse. F-jaotust kasutatakse F-katsete jaoks, et määrata kahe erineva andmehulga vaheline seos.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

CHIDIST(arv; vabadusastmed)

Arv on väärtus, mille jaoks t-jaotus arvutatakse.

Vabadusastmed on t-jaotuse vabadusastmete arv.

Näide

=SQRT(16) tagastab 4.

TTEST

Tagastab Studenti t-testiga seostatud tõenäosuse.

SĂĽntaks

TTEST(andmed1; andmed2; reĹľiim; tĂĽĂĽp)

Andmed1 on esimese kirje sõltuv andmete massiiv või vahemik.

Andmed2 on teise kirje sõltuv andmete massiiv või vahemik.

ReĹľiim = 1 arvutab ĂĽhepoolse testi, reĹľiim = 2 kahepoolse testi.

Tüüp on teostatava testi tüüp. Tüüp 1 tähendab paaristesti. Tüüp 2 tähendab võrdse dispersiooniga kahte valimit (püsihajuv). Tüüp 3 tähendab mittevõrdse dispersiooniga kahte valimit (muuthajuv).

Näide

=TTEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

T.TEST

Tagastab Studenti t-testiga seostatud tõenäosuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

TTEST(andmed1; andmed2; reĹľiim; tĂĽĂĽp)

Andmed1 on esimese kirje sõltuv andmete massiiv või vahemik.

Andmed2 on teise kirje sõltuv andmete massiiv või vahemik.

ReĹľiim = 1 arvutab ĂĽhepoolse testi, reĹľiim = 2 kahepoolse testi.

Tüüp on teostatava testi tüüp. Tüüp 1 tähendab paaristesti. Tüüp 2 tähendab võrdse dispersiooniga kahte valimit (püsihajuv). Tüüp 3 tähendab mittevõrdse dispersiooniga kahte valimit (muuthajuv).

Näide

=TTEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

WEIBULL

Tagastab Weibulli jaotuse väärtused.

Weibulli jaotus on pideva tõenäosuse jaotuse, mille parameetrid on alfa > 0 (kuju) ja beeta > 0 (mõõtkava).

Kui C on 0, arvutab WEIBULL tõenäosuse tihedusfunktsiooni.

Kui C on 1, arvutab WEIBULL kumulatiivse jaotusfunktsiooni.

SĂĽntaks

WEIBULL(Arv; Alfa; Beeta; C)

Arv on väärtus, millel Weibulli jaotus arvutatakse.

Alfa on Weibulli jaotuse kuju parameeter.

Beeta on Weibulli jaotuse mõõtkava parameeter.

C on funktsiooni tĂĽĂĽp.

Näide

=DECIMAL("17";10) tagastab 17.

See also the Wiki page.

WEIBULL.DIST

Tagastab Weibulli jaotuse väärtused.

Weibulli jaotus on pideva tõenäosuse jaotuse, mille parameetrid on alfa > 0 (kuju) ja beeta > 0 (mõõtkava).

Kui C on 0, arvutab WEIBULL tõenäosuse tihedusfunktsiooni.

Kui C on 1, arvutab WEIBULL kumulatiivse jaotusfunktsiooni.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

WEIBULL(Arv; Alfa; Beeta; C)

Arv on väärtus, millel Weibulli jaotus arvutatakse.

Alfa on Weibulli jaotuse kuju parameeter.

Beeta on Weibulli jaotuse mõõtkava parameeter.

C on funktsiooni tĂĽĂĽp.

Näide

=DECIMAL("17";10) tagastab 17.

See also the Wiki page.

PERMUT

Tagastab antud arvu objektide permutatsioonide arvu.

SĂĽntaks

PERMUT(arv1; arv2)

Arv1 on objektide arv kokku.

Arv2 on objektide arv igas permutatsioonis.

Näide

=PERMUT(6;3) tagastab 120. Kui eesmärk on valida kuue mängukaardi hulgast järjest kolm kaarti, on selleks 120 erinevat võimalust.

RANK

Tagastab arvu järgu valimis.

SĂĽntaks

RANK(Value; Data [; Type])

Väärtus on väärtus, mille järku määratakse.

Andmed on valimi andmete massiiv või vahemik.

Tüüp (mittekohustuslik) on sortimisjärjestus.

Tüüp = 0 tähendab kahanevat järjestust massiivi viimasest elemendist esimeseni (see on vaikesäte).

Tüüp = 1 tähendab kasvavat järjestust vahemiku esimesest elemendist viimaseni.

Näide

=RANK(A10;A1:A50) tagastab lahtris A10 asuva väärtuse järgu väärtuste vahemikus A1:A50. Kui väärtust pole selles vahemikus, kuvatakse veateade.

STDEV

Tagastab eeldatava standardhälbe valimi põhjal.

SĂĽntaks

STDEV(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least two values.

Näide

=STDEV(A1:A50) returns the estimated standard deviation based on the data referenced.

SKEW

Tagastab jaotuse asĂĽmmeetria.

SĂĽntaks

SKEW(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least three values.

Näide

=SKEW(A1:A50) arvutab viidatud andmete asümmeetriakordaja väärtuse.

NORMSDIST

Tagastab kumulatiivse standardiseeritud normaaljaotuse funktsiooni. Jaotuse keskmine on null ja standardhälve on üks.

Selleks on GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0,5

SĂĽntaks

NORMSDIST(arv)

Arv on väärtus, mille jaoks kumulatiivne standardiseeritud normaaljaotus arvutatakse.

Näide

=NORMSDIST(1) tagastab 0,84. X-väärtusest 1 vasakule jääva standardiseeritud normaaljaotuse kõvera all asuv ala on 84% kogualast.

NORM.S.DIST

Tagastab kumulatiivse standardiseeritud normaaljaotuse funktsiooni. Jaotuse keskmine on null ja standardhälve on üks.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

LOGNORMDIST(arv; keskmine; stdev; kumulatiivne)

Arv on väärtus, mille jaoks kumulatiivne standardiseeritud normaaljaotus arvutatakse.

Kumulatiivne (mittekohustuslik): väärtuse 0 või Väär korral arvutatakse tõenäosuse tihedusfunktsioon. Muu väärtuse, Tõese või puuduva väärtuse korral arvutatakse kumulatiivne jaotusfunktsioon.

Näide

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1) tagastab 0,01.

=NORMSDIST(1) tagastab 0,84. X-väärtusest 1 vasakule jääva standardiseeritud normaaljaotuse kõvera all asuv ala on 84% kogualast.

NORMSINV

Tagastab kumulatiivse standardiseeritud normaaljaotuse pöördväärtuse.

SĂĽntaks

NORMSINV(Arv)

Arv on tõenäosus, mille jaoks standardiseeritud normaaljaotuse pöördväärtus arvutatakse.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

NORM.S.INV

Tagastab kumulatiivse standardiseeritud normaaljaotuse pöördväärtuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

NORMINV(arv)

Arv on tõenäosus, mille jaoks standardiseeritud normaaljaotuse pöördväärtus arvutatakse.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

SLOPE

Tagastab lineaarse regressiooni joone kõvera. Kõver on kohandatud y- ja x-väärtusega määratud andmepunktidega.

SĂĽntaks

SLOPE(andmed_Y; andmed_X)

Andmed_Y on Y-andmete massiiv või maatriks.

Andmed_X on X-andmete massiiv või maatriks.

Näide

=SLOPE(A1:A50;B1:B50)

PERMUTATIONA

Tagastab permutatsioonide arvu antud arvu objektide hulgas (kordused lubatud).

SĂĽntaks

PERMUTATIONA(arv1; arv2)

Arv1 on objektide arv kokku.

Arv2 on objektide arv igas permutatsioonis.

Näide

Kui mitu korda saab 2 objekti valida kokku 11 objekti hulgast?

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

=PERMUTATIONA(6;3) tagastab 216. Kui mängukaarte on kokku kuus ja eesmärk on võtta järjest kolm kaarti, on selleks 216 erinevat võimalust, kui iga kaart pannakse enne järgmise kaardi võtmist pakki tagasi.

STEYX

Tagastab prognoositud y-väärtuse standardvea regressiooni iga x-väärtuse kohta.

SĂĽntaks

STEYX(andmed_Y; andmed_X)

Andmed_Y on Y-andmete massiiv või maatriks.

Andmed_X on X-andmete massiiv või maatriks.

Näide

=STEXY(A1:A50;B1:B50)

TDIST

Tagastab t-jaotuse.

SĂĽntaks

TDIST(arv; vabadusastmed; reĹľiim)

Arv on väärtus, mille jaoks t-jaotus arvutatakse.

Vabadusastmed on t-jaotuse vabadusastmete arv.

ReĹľiim = 1 tagastab ĂĽhepoolse testi, reĹľiim = 2 kahepoolse testi.

Näide

=TDIST(12;5;1)

T.DIST

Tagastab t-jaotuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

CHISQDIST(arv; vabadusastmed; kumulatiivne)

Arv on väärtus, mille jaoks t-jaotus arvutatakse.

Vabadusastmed on t-jaotuse vabadusastmete arv.

Kumulatiivne (mittekohustuslik): väärtuse 0 või Väär korral arvutatakse tõenäosuse tihedusfunktsioon. Muu väärtuse, Tõese või puuduva väärtuse korral arvutatakse kumulatiivne jaotusfunktsioon.

Näide

=NEGBINOMDIST(1;1;0,5) tagastab 0,25.

TINV

Tagastab t-pöördjaotuse.

SĂĽntaks

TINV(arv; vabadusastmed)

Arv on kahepoolse t-jaotusega seostatud tõenäosus.

Vabadusastmed on t-jaotuse vabadusastmete arv.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

T.INV

Tagastab t-pöördjaotuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

TINV(arv; vabadusastmed)

Arv on kahepoolse t-jaotusega seostatud tõenäosus.

Vabadusastmed on t-jaotuse vabadusastmete arv.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

PROB

Tagastab tõenäosuse, et vahemiku väärtused jäävad kahe piirarvu vahele. Kui lõppväärtus puudub, arvutab see funktsioon tõenäosuse põhimõttel, et andmeväärtused on algväärtusega võrdsed.

SĂĽntaks

PROB(Data; Probability; Start [; End])

Andmed on valimi andmete massiiv või vahemik.

Tõenäosus on vastavate tõenäosuste massiiv või vahemik.

Algus on selle intervalli algväärtus, mille tõenäosuste summat arvutatakse.

End (optional) is the end value of the interval whose probabilities are to be summed. If this parameter is missing, the probability for the Start value is calculated.

Näide

=PROB(A1:A50;B1:B50;50;60) tagastab tõenäosuse, et väärtus vahemikus A1:A50 jääb ühtlasi ka piirväärtuste 50 ja 60 vahele. Igal vahemiku A1:A50 väärtusel on tõenäosus vahemikus B1:B50.

DEVSQ

Tagastab valimi keskmisel põhineva hälvete ruutude summa.

SĂĽntaks

DEVSQ(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=DEVSQ(A1:A50)

STANDARDIZE

Teisendab juhusliku muutuja normaliseeritud väärtuseks.

SĂĽntaks

STANDARDIZE(arv; keskmine; stdev)

Arv on standardiseeritav väärtus.

Keskmine on jaotuse aritmeetiline keskmine.

Stdev on jaotuse standardhälve.

Näide

=STANDARDIZE(11;10;1) tagastab 1. Väärtus 11 normaaljaotuses, mille keskmine on 10 ja standardhälve on 1, on keskväärtusest 10 niisama palju suurem kui väärtus 1 on standardiseeritud normaaljaotuse keskmisest suurem.

Palun toeta meid!