Statistilised funktsioonid, 4. osa

[text/scalc/01/func_averageif.xhp#averageif_head not found].

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy a given condition. The AVERAGEIF function sums up all the results that match the logical test and divides this sum by the quantity of selected values.

[text/scalc/01/func_averageifs.xhp#averageifs_head not found].

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy given multiple criteria. The AVERAGEIFS function sums up all the results that match the logical tests and divides this sum by the quantity of selected values.

MODE.MULT

Returns a vertical array of the statistical modes (the most frequently occurring values) within a list of supplied numbers.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

MODE.MULT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

As the MODE.MULT function returns an array of values, it must be entered as an array formula. If the function is not entered as an array formula, only the first mode is returned, which is the same as using the MODE.SNGL function.


Näide

=MODE(A1:A50)

PEARSON

Tagastab Pearsoni korrelatsioonikordaja r.

SĂĽntaks

PEARSON(andmed_1; andmed_2)

Klassid on piirväärtuste massiiv.

Klassid on piirväärtuste massiiv.

Näide

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) tagastab mõlema andmehulga Pearsoni korrelatsioonikordaja.

POISSON

Tagastab Poissoni jaotuse.

SĂĽntaks

POISSON(Number; Mean [; C])

Arv on väärtus, mille põhjal Poissoni jaotus arvutatakse.

Keskmine on Poissoni jaotuse keskmine väärtus.

C (mittekohustuslik) = 0 või Väär arvutab tihedusfunktsiooni; C = 1 või Tõene arvutab jaotuse. Kui see argument ära jätta, lisatakse dokumendi salvestamisel vaikeväärtus Tõene, et tagada parim ühilduvus muude programmide ja LibreOffice'i vanemate versioonidega.

Näide

=POISSON(60;50;1) tagastab 0,93.

POISSON.DIST

Tagastab Poissoni jaotuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

POISSON.DIST(Number; Mean [; C])

Arv on väärtus, mille põhjal Poissoni jaotus arvutatakse.

Keskmine on Poissoni jaotuse keskmine väärtus.

C (mittekohustuslik) = 0 või Väär arvutab tihedusfunktsiooni; C = 1 või Tõene arvutab jaotuse. Kui see argument ära jätta, lisatakse dokumendi salvestamisel vaikeväärtus Tõene, et tagada parim ühilduvus muude programmide ja LibreOffice'i vanemate versioonidega.

Näide

=POISSON(60;50;1) tagastab 0,93.

QUARTILE

Tagastab andmehulga kvartiili.

SĂĽntaks

QUARTILE(andmed; tĂĽĂĽp)

Klassid on piirväärtuste massiiv.

TĂĽĂĽp on kvartiili tĂĽĂĽp. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% ja 4 = MAX.)

Näide

=QUARTILE(A1:A50;2) tagastab väärtuse, mille skaalast 50% vastab väikseimast kuni suurima väärtuseni vahemikus A1:A50.

QUARTILE.EXC

Tagastab andmehulga kvartiili.

note

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

QUARTILE(andmed; tĂĽĂĽp)

Klassid on piirväärtuste massiiv.

Type An integer between 1 and 3, representing the required quartile. (if type = 1 or 3, the supplied array must contain more than 2 values)

Näide

=QUARTILE(A1:A50;2) tagastab väärtuse, mille skaalast 50% vastab väikseimast kuni suurima väärtuseni vahemikus A1:A50.

QUARTILE.INC

Tagastab andmehulga kvartiili.

note

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

QUARTILE(andmed; tĂĽĂĽp)

Klassid on piirväärtuste massiiv.

TĂĽĂĽp on kvartiili tĂĽĂĽp. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% ja 4 = MAX.)

Näide

=QUARTILE(A1:A50;2) tagastab väärtuse, mille skaalast 50% vastab väikseimast kuni suurima väärtuseni vahemikus A1:A50.

AVEDEV

Tagastab andmepunktide absoluuthälvete (keskväärtusega võrreldes) aritmeetilise keskmise. Kuvab andmehulga hajutuse.

SĂĽntaks

AVEDEV(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=AVEDEV(A1:A50)

AVERAGE

Tagastab argumentide aritmeetilise keskmise.

SĂĽntaks

AVERAGE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=AVERAGE(A1:A50)

AVERAGEA

Tagastab argumentide aritmeetilise keskmise. Teksti väärtuseks on 0.

SĂĽntaks

AVERAGEA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=AVERAGEA(A1:A50)

MAX

Tagastab argumentide loendist selle maksimumväärtuse.

Tagastab 0, kui lahtriviitena esitatud lahtrivahemikus polnud arvväärtusi ega vigu. Funktsioonid MIN() ja MAX() ignoreerivad tekstilahtreid. Funktsioonid MINA() ja MAXA() tagastavad 0, kui väärtust (arvu ega teksti) pole ja vigu ei ilmnenud. Literaalstringist argumendi esitamine funktsioonile MIN() või MAX(), näiteks MIN("string"), tagastab siiski veaväärtuse.

SĂĽntaks

MAX(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) tagastab loendi suurima väärtuse.

=MAX(A1:B100) tagastab loendi suurima väärtuse.

MIN

Tagastab argumentide loendist selle vähima väärtuse.

Tagastab 0, kui lahtriviitena esitatud lahtrivahemikus polnud arvväärtusi ega vigu. Funktsioonid MIN() ja MAX() ignoreerivad tekstilahtreid. Funktsioonid MINA() ja MAXA() tagastavad 0, kui väärtust (arvu ega teksti) pole ja vigu ei ilmnenud. Literaalstringist argumendi esitamine funktsioonile MIN() või MAX(), näiteks MIN("string"), tagastab siiski veaväärtuse.

SĂĽntaks

MIN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=MIN(A1:B100) tagastab loendi väikseima väärtuse.

MEDIAN

Tagastab arvuhulga keskmise (mediaanväärtuse). Kui hulk sisaldab paaritut arvu väärtusi, on mediaanväärtuse arvuhulga keskel asuv väärtus; paarisarvu väärtusi sisaldavas hulgas on mediaanväärtus kahe hulga keskel asuva arvu aritmeetiline keskmine.

SĂĽntaks

MEDIAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

kui argumente on paaritu arv: =MEDIAN(1; 5; 9; 20; 21) tagastab 9 kui keskmise väärtuse.

kui argumente on paarisarv: =MEDIAN(1; 5; 9; 20) tagastab kahe keskmise väärtuse 5 ja 9 keskmise, mis on 7.

NORMINV

Tagastab kumulatiivse normaaljaotuse pöördväärtuse.

SĂĽntaks

NORMINV(arv; keskmine; stdev)

Arv on tõenäosusväärtus, mida kasutatakse normaaljaotuse pöördväärtuse määramiseks.

Keskmine on pöördnormaaljaotuse keskmine väärtus.

Stdev on normaaljaotuse standardhälve.

Näide

=NORMINV(0,9;63;5) tagastab 69,41. Kui keskmine muna kaalub 63 grammi ja standardhälve on 5, on 90% tõenäosus, et muna pole raskem kui 69,41 grammi.

NORM.INV

Tagastab kumulatiivse normaaljaotuse pöördväärtuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

NORMINV(arv; keskmine; stdev)

Arv on tõenäosusväärtus, mida kasutatakse normaaljaotuse pöördväärtuse määramiseks.

Keskmine on pöördnormaaljaotuse keskmine väärtus.

Stdev on normaaljaotuse standardhälve.

Näide

=NORMINV(0,9;63;5) tagastab 69,41. Kui keskmine muna kaalub 63 grammi ja standardhälve on 5, on 90% tõenäosus, et muna pole raskem kui 69,41 grammi.

NORMDIST

Tagastab kumulatiivse normaaljaotuse tihedusfunktsiooni.

SĂĽntaks

NORMDIST(Number; Mean; StDev [; C])

Arv on jaotuse väärtus, mille põhjal arvutatakse normaaljaotus.

Keskmine on jaotuse keskmine väärtus.

Stdev on kogu populatsiooni standardhälve.

C pole kohustuslik. C = 0 arvutab tihedusfunktsiooni, C = 1 arvutab jaotuse.

Näide

=NORMDIST(70;63;5;0) tagastab 0,03.

=NORMDIST(70;63;5;1) tagastab 0,92.

NORM.DIST

Tagastab kumulatiivse normaaljaotuse tihedusfunktsiooni.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

NORMDIST(arv; keskmine; stdev; c)

Arv on jaotuse väärtus, mille põhjal arvutatakse normaaljaotus.

Keskmine on jaotuse keskmine väärtus.

Stdev on kogu populatsiooni standardhälve.

C pole kohustuslik. C = 0 arvutab tihedusfunktsiooni, C = 1 arvutab jaotuse.

Näide

=NORMDIST(70;63;5;0) tagastab 0,03.

=NORMDIST(70;63;5;1) tagastab 0,92.

MODE

Tagastab kõige sagedasema väärtuse andmehulgas. Kui mitu väärtust on sama sagedusega, tagastatakse väikseim nendest. Kui ükski väärtus ei kordu, annab funktsioon veateate.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


SĂĽntaks

MODE(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=MODE(A1:A50)

MODE.SNGL

Tagastab kõige sagedasema väärtuse andmehulgas. Kui mitu väärtust on sama sagedusega, tagastatakse väikseim nendest. Kui ükski väärtus ei kordu, annab funktsioon veateate.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

MODE.SNGL(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

warning

If the data set contains no duplicate data points, MODE.SNGL returns the #VALUE! error value.


Näide

=MODE(A1:A50)

PERCENTILE

Tagastab massiivi andmeväärtuste alfaprotsentiili. Protsentiil tagastab andmejada skaalaväärtuse, mis läheb andmejada väikseimast (alfa=0) kuni suurima (alfa=1) väärtuseni. Kui alfa = 25%, tähendab protsentiil esimest kvartiili; alfa = 50% on MEDIAN (mediaanväärtus).

SĂĽntaks

PERCENTILE(andmed; alfa)

Klassid on piirväärtuste massiiv.

Alfa on skaala protsent vahemikus 0 kuni 1.

Näide

=PERCENTILE(A1:A50;0.1) on andmehulgas väärtus, mis võrdub 10% kogu andmeskaalast vahemikus A1:A50.

PERCENTILE.EXC

Tagastab massiivi andmeväärtuste alfaprotsentiili. Protsentiil tagastab andmejada skaalaväärtuse, mis läheb andmejada väikseimast (alfa=0) kuni suurima (alfa=1) väärtuseni. Kui alfa = 25%, tähendab protsentiil esimest kvartiili; alfa = 50% on MEDIAN (mediaanväärtus).

warning

If Alpha is not a multiple of 1/(n+1), (where n is the number of values in the supplied array), the function interpolates between the values in the supplied array, to calculate the percentile value. However, if Alpha is less than 1/(n+1) or Alpha is greater than n/(n+1), the function is unable to interpolate, and so returns an error.


note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

PERCENTILE(andmed; alfa)

Klassid on piirväärtuste massiiv.

Alfa on skaala protsent vahemikus 0 kuni 1.

Näide

=PERCENTILE(A1:A50;0.1) on andmehulgas väärtus, mis võrdub 10% kogu andmeskaalast vahemikus A1:A50.

PERCENTILE.INC

Tagastab massiivi andmeväärtuste alfaprotsentiili. Protsentiil tagastab andmejada skaalaväärtuse, mis läheb andmejada väikseimast (alfa=0) kuni suurima (alfa=1) väärtuseni. Kui alfa = 25%, tähendab protsentiil esimest kvartiili; alfa = 50% on MEDIAN (mediaanväärtus).

note

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

PERCENTILE(andmed; alfa)

Klassid on piirväärtuste massiiv.

Alfa on skaala protsent vahemikus 0 kuni 1.

Näide

=PERCENTILE(A1:A50;0.1) on andmehulgas väärtus, mis võrdub 10% kogu andmeskaalast vahemikus A1:A50.

NEGBINOMDIST

Tagastab negatiivse binoomjaotuse.

SĂĽntaks

NEGBINOMDIST(X; R; SP)

X tähistab ebaõnnestunud katsete korral tagastatavat väärtust.

R tähistab õnnestunud katsete korral tagastatavat väärtust.

SP on ühe katse edu tõenäosus.

Näide

=NEGBINOMDIST(1;1;0,5) tagastab 0,25.

NEGBINOM.DIST

Tagastab negatiivse binoomjaotuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

NEGBINOMDIST(X; R; SP)

X tähistab ebaõnnestunud katsete korral tagastatavat väärtust.

R tähistab õnnestunud katsete korral tagastatavat väärtust.

SP on ühe katse edu tõenäosus.

Kumulatiivne (pole kohustuslik) = 0 arvutab tihedusfunktsiooni, Kumulatiivne = 1 arvutab jaotuse.

Näide

=NEGBINOMDIST(1;1;0,5) tagastab 0,25.

=NEGBINOMDIST(1;1;0,5) tagastab 0,25.

PHI

Tagastab standardiseeritud normaaljaotuse jaotusfunktsiooni väärtused.

SĂĽntaks

PHI(arv)

Arv on väärtus, mille põhjal standardiseeritud normaaljaotus arvutatakse.

Näide

=PHI(2,25) = 0,03

=PHI(-2,25) = 0,03

=PHI(0) = 0,4

MAXA

Tagastab suurima väärtuse argumentide loendis. Erinevalt funktsioonist MAX saab siin sisestada ka teksti. Teksti väärtus on 0.

Funktsioonid MINA() ja MAXA() tagastavad 0, kui väärtust (arvu ega teksti) pole ja vigu ei ilmnenud.

SĂĽntaks

MAXA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Tekst") tagastab loendi suurima väärtuse.

=MAXA(A1:B100) tagastab loendi suurima väärtuse.

PERCENTRANK

Tagastab valimi liikme protsentuaalse järgu.

SĂĽntaks

PERCENTRANK(Data; Value [; Significance])

Klassid on piirväärtuste massiiv.

Väärtus on väärtus, mille protsentiilreiting tuleb määratleda.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to. If omitted, a value of 3 is used.

Näide

=PERCENTRANK(A1:A50;50) tagastab väärtuse 50 protsentreitingu kõigi vahemikus A1:A50 leiduvate väärtuste hulgas. Kui 50 jääb väljapoole koguvahemikku, kuvatakse veateade.

PERCENTRANK.EXC

Tagastab valimi liikme protsentuaalse järgu.

note

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

PERCENTRANK.EXC(Data; Value [; Significance])

Klassid on piirväärtuste massiiv.

Väärtus on väärtus, mille protsentiilreiting tuleb määratleda.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

Näide

=PERCENTRANK(A1:A50;50) tagastab väärtuse 50 protsentreitingu kõigi vahemikus A1:A50 leiduvate väärtuste hulgas. Kui 50 jääb väljapoole koguvahemikku, kuvatakse veateade.

PERCENTRANK.INC

Tagastab valimi liikme protsentuaalse järgu.

note

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

PERCENTRANK.INC(Data; Value [; Significance])

Klassid on piirväärtuste massiiv.

Väärtus on väärtus, mille protsentiilreiting tuleb määratleda.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

Näide

=PERCENTRANK(A1:A50;50) tagastab väärtuse 50 protsentreitingu kõigi vahemikus A1:A50 leiduvate väärtuste hulgas. Kui 50 jääb väljapoole koguvahemikku, kuvatakse veateade.

MINA

Tagastab väikseima väärtuse argumentide loendis. Siin saab sisestada ka teksti. Teksti väärtus on 0.

Funktsioonid MINA() ja MAXA() tagastavad 0, kui väärtust (arvu ega teksti) pole ja vigu ei ilmnenud.

SĂĽntaks

MINA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=MINA(1;"Tekst";20) tagastab 0.

=MINA(A1:B100) tagastab loendi väikseima väärtuse.

Palun toeta meid!