Statistilised funktsioonid, 3. osa

CONFIDENCE

Tagastab (1-alfa) normaaljaotusega usaldusvahemiku.

SĂĽntaks

CONFIDENCE(alfa; stdev; suurus)

Alfa on usaldusvahemiku tase.

Stdev on kogu populatsiooni standardhälve.

Suurus on kogu populatsiooni suurus.

Näide

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100) võrdub 0,29.

CONFIDENCE.NORM

Tagastab (1-alfa) normaaljaotusega usaldusvahemiku.

SĂĽntaks

CONFIDENCE(alfa; stdev; suurus)

Alfa on usaldusvahemiku tase.

Stdev on kogu populatsiooni standardhälve.

Suurus on kogu populatsiooni suurus.

Näide

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100) võrdub 0,29.

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

CONFIDENCE.T

Tagastab (1-alfa) normaaljaotusega usaldusvahemiku.

SĂĽntaks

CONFIDENCE(alfa; stdev; suurus)

Alfa on usaldusvahemiku tase.

Stdev on kogu populatsiooni standardhälve.

Suurus on kogu populatsiooni suurus.

Näide

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100) võrdub 0,29.

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

CORREL

Tagastab kahe andmehulga vahelise korrelatsioonikordaja.

SĂĽntaks

CORREL(andmed1; andmed2)

Andmed1 on esimene andmehulk.

Andmed2 on teine andmehulk.

Näide

=CORREL(A1:A50;B1:B50) arvutab korrelatsioonikordaja ehk kahe andmehulga lineaarse korrelatsiooni mõõdu.

COVAR

Tagastab paaris hälvete kovariatsiooni korrutise.

SĂĽntaks

COVAR(andmed1; andmed2)

Andmed1 on esimene andmehulk.

Andmed2 on teine andmehulk.

Näide

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

COVARIANCE.P

Tagastab paaris hälvete kovariatsiooni korrutise.

SĂĽntaks

COVAR(andmed1; andmed2)

Andmed1 on esimene andmehulk.

Andmed2 on teine andmehulk.

Näide

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

COVARIANCE.S

Tagastab paaris hälvete kovariatsiooni korrutise.

SĂĽntaks

COVAR(andmed1; andmed2)

Andmed1 on esimene andmehulk.

Andmed2 on teine andmehulk.

Näide

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

CRITBINOM

Tagastab väikseima väärtuse, mille puhul kumulatiivne binoomjaotus on suurem kui või võrdne kriteeriumi väärtusega.

SĂĽntaks

CRITBINOM(katseid; SP; alfa)

Katseid on katsete koguarv.

SP on ühe katse edu tõenäosus.

Alfa on tõenäosuse lävi, mis saavutatakse või ületatakse.

Näide

=CRITBINOM(100; 0,5; 0,1) võrdub 44.

KURT

Tagastab andmehulga järsakuse (vähemalt 4 väärtust on nõutavad).

SĂĽntaks

KURT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least four values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Näide

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

Tagastab andmehulga järk_c-nda suurima väärtuse.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


SĂĽntaks

LARGE(andmed; järk_c)

Andmed on andmeid sisaldavate lahtrite vahemik.

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Näide

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

LOGINV

Tagastab logaritmilise normaaljaotuse pöördväärtuse.

SĂĽntaks

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

Number (required) is the probability value for which the inverse standard logarithmic distribution is to be calculated.

Mean (optional) is the arithmetic mean of the standard logarithmic distribution (defaults to 0 if omitted).

StDev (optional) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution (defaults to 1 if omitted).

Näide

=LOGINV(0,05; 0; 1) tagastab 0,1930408167.

LOGNORM.DIST

Tagastab kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse.

SĂĽntaks

LOGNORMDIST(arv; keskmine; stdev; kumulatiivne)

Arv on tõenäosus, mille jaoks logaritmiline normaaljaotus arvutatakse.

Keskmine (pole kohustuslik) on logaritmilise normaaljaotuse keskväärtus.

Stdev on kogu populatsiooni standardhälve.

Kumulatiivne (pole kohustuslik) = 0 arvutab tihedusfunktsiooni, Kumulatiivne = 1 arvutab jaotuse.

Näide

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1) tagastab 0,01.

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

LOGNORM.INV

Tagastab logaritmilise normaaljaotuse pöördväärtuse.

This function is identical to LOGINV and was introduced for interoperability with other office suites.

SĂĽntaks

LOGNORM.INV(Number ; Mean ; StDev)

Arv on tõenäosus, mille jaoks logaritmilise normaaljaotuse pöördväärtus arvutatakse.

Keskmine on logaritmilise normaaljaotuse aritmeetiline keskmine.

StDev (required) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution.

Näide

=LOGINV(0,05; 0; 1) tagastab 0,19.

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

LOGNORMDIST

Tagastab kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse.

SĂĽntaks

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

Arv on tõenäosus, mille jaoks logaritmiline normaaljaotus arvutatakse.

Keskmine (pole kohustuslik) on logaritmilise normaaljaotuse keskväärtus.

Stdev (pole kohustuslik) on logaritmilise normaaljaotuse standardhälve.

Kumulatiivne (pole kohustuslik) = 0 arvutab tihedusfunktsiooni, Kumulatiivne = 1 arvutab jaotuse.

Näide

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1) tagastab 0,01.

SMALL

Tagastab andmehulga järk_c-nda vähima väärtuse.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


SĂĽntaks

SMALL(andmed; järk_c)

Andmed on andmeid sisaldav lahtrite vahemik.

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Näide

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

Palun toeta meid!