Statistilised funktsioonid, 3. osa

CONFIDENCE.T

Tagastab (1-alfa) normaaljaotusega usaldusvahemiku.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

CONFIDENCE(alfa; stdev; suurus)

Alfa on usaldusvahemiku tase.

Stdev on kogu populatsiooni standardhälve.

Suurus on kogu populatsiooni suurus.

Näide

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100) võrdub 0,29.

CONFIDENCE.NORM

Tagastab (1-alfa) normaaljaotusega usaldusvahemiku.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

CONFIDENCE(alfa; stdev; suurus)

Alfa on usaldusvahemiku tase.

Stdev on kogu populatsiooni standardhälve.

Suurus on kogu populatsiooni suurus.

Näide

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100) võrdub 0,29.

CONFIDENCE

Tagastab (1-alfa) normaaljaotusega usaldusvahemiku.

SĂĽntaks

CONFIDENCE(alfa; stdev; suurus)

Alfa on usaldusvahemiku tase.

Stdev on kogu populatsiooni standardhälve.

Suurus on kogu populatsiooni suurus.

Näide

=CONFIDENCE(0,05; 1,5; 100) võrdub 0,29.

LARGE

Tagastab andmehulga järk_c-nda suurima väärtuse.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


SĂĽntaks

LARGE(andmed; järk_c)

Andmed on andmeid sisaldavate lahtrite vahemik.

RankC is the ranking of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Näide

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

=LARGE(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th largest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

SMALL

Tagastab andmehulga järk_c-nda vähima väärtuse.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


SĂĽntaks

SMALL(andmed; järk_c)

Andmed on andmeid sisaldav lahtrite vahemik.

RankC is the rank of the value. If RankC is an array, the function becomes an array function.

Näide

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.

=SMALL(A1:C50;B1:B5) entered as an array function gives an array of the c-th smallest value in A1:C50 with ranks defined in B1:B5.

KURT

Tagastab andmehulga järsakuse (vähemalt 4 väärtust on nõutavad).

SĂĽntaks

KURT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

The parameters should specify at least four values.

Näide

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

CORREL

Tagastab kahe andmehulga vahelise korrelatsioonikordaja.

SĂĽntaks

CORREL(andmed1; andmed2)

Andmed1 on esimene andmehulk.

Andmed2 on teine andmehulk.

Näide

=CORREL(A1:A50;B1:B50) arvutab korrelatsioonikordaja ehk kahe andmehulga lineaarse korrelatsiooni mõõdu.

LOGNORMDIST

Tagastab kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse.

SĂĽntaks

LOGNORMDIST(Number [; Mean [; StDev [; Cumulative]]])

Arv on tõenäosus, mille jaoks logaritmiline normaaljaotus arvutatakse.

Keskmine (pole kohustuslik) on logaritmilise normaaljaotuse keskväärtus.

Stdev (pole kohustuslik) on logaritmilise normaaljaotuse standardhälve.

Kumulatiivne (pole kohustuslik) = 0 arvutab tihedusfunktsiooni, Kumulatiivne = 1 arvutab jaotuse.

Näide

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1) tagastab 0,01.

LOGNORM.DIST

Tagastab kumulatiivse logaritmilise normaaljaotuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

LOGNORMDIST(arv; keskmine; stdev; kumulatiivne)

Arv on tõenäosus, mille jaoks logaritmiline normaaljaotus arvutatakse.

Keskmine (pole kohustuslik) on logaritmilise normaaljaotuse keskväärtus.

Stdev on kogu populatsiooni standardhälve.

Kumulatiivne (pole kohustuslik) = 0 arvutab tihedusfunktsiooni, Kumulatiivne = 1 arvutab jaotuse.

Näide

=LOGNORMDIST(0,1; 0; 1) tagastab 0,01.

LOGINV

Tagastab logaritmilise normaaljaotuse pöördväärtuse.

SĂĽntaks

LOGINV(Number [; Mean [; StDev]])

Arv on tõenäosus, mille jaoks logaritmilise normaaljaotuse pöördväärtus arvutatakse.

Keskmine on logaritmilise normaaljaotuse aritmeetiline keskmine.

Stdev on kogu populatsiooni standardhälve.

Näide

=LOGINV(0,05; 0; 1) tagastab 0,1930408167.

LOGNORM.INV

Tagastab logaritmilise normaaljaotuse pöördväärtuse.

This function is identical to LOGINV and was introduced for interoperability with other office suites.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

NORMINV(arv; keskmine; stdev)

Arv on tõenäosus, mille jaoks logaritmilise normaaljaotuse pöördväärtus arvutatakse.

Keskmine on logaritmilise normaaljaotuse aritmeetiline keskmine.

Stdev on kogu populatsiooni standardhälve.

Näide

=LOGINV(0,05; 0; 1) tagastab 0,19.

COVAR

Tagastab paaris hälvete kovariatsiooni korrutise.

SĂĽntaks

COVAR(andmed1; andmed2)

Andmed1 on esimene andmehulk.

Andmed2 on teine andmehulk.

Näide

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

COVARIANCE.P

Tagastab paaris hälvete kovariatsiooni korrutise.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

COVAR(andmed1; andmed2)

Andmed1 on esimene andmehulk.

Andmed2 on teine andmehulk.

Näide

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

COVARIANCE.S

Tagastab paaris hälvete kovariatsiooni korrutise.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

COVAR(andmed1; andmed2)

Andmed1 on esimene andmehulk.

Andmed2 on teine andmehulk.

Näide

=COVAR(A1:A30; B1:B30)

CRITBINOM

Tagastab väikseima väärtuse, mille puhul kumulatiivne binoomjaotus on suurem kui või võrdne kriteeriumi väärtusega.

SĂĽntaks

CRITBINOM(katseid; SP; alfa)

Katseid on katsete koguarv.

SP on ühe katse edu tõenäosus.

Alfa on tõenäosuse lävi, mis saavutatakse või ületatakse.

Näide

=CRITBINOM(100; 0,5; 0,1) võrdub 44.

Palun toeta meid!