Statistilised funktsioonid, 2. osa

F.DIST

Arvutab F-jaotuse väärtused.

SĂĽntaks

F.DIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2 [; Cumulative])

Arv on väärtus, mille jaoks F-jaotus arvutatakse.

Vabadusastmed1 on vabadusastmed F-jaotuse lugejas.

Vabadusastmed2 on vabadusastmed F-jaotuse nimetajas.

C (mittekohustuslik) = 0 või Väär arvutab tihedusfunktsiooni; C = 1 või Tõene arvutab jaotuse.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.DIST

F.DIST.RT

Arvutab F-jaotuse väärtused.

SĂĽntaks

FDIST(arv; vabadusastmed1; vabadusastmed2)

Arv on väärtus, mille jaoks F-jaotus arvutatakse.

Vabadusastmed1 on vabadusastmed F-jaotuse lugejas.

Vabadusastmed2 on vabadusastmed F-jaotuse nimetajas.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.DIST.RT

F.INV

Tagastab F-tõenäosuse pöördjaotuse. F-jaotust kasutatakse F-katsete jaoks, et määrata kahe erineva andmehulga vaheline seos.

SĂĽntaks

FINV(arv; vabadusastmed1; vabadusastmed2)

Arv on tõenäosus, mille jaoks F-pöördjaotus arvutatakse.

Vabadusastmed1 on vabadusastmete arv F-jaotuse lugejas.

Vabadusastmed2 on vabadusastmete arv F-jaotuse nimetajas.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.INV

F.INV.RT

Tagastab t-pöördjaotuse.

SĂĽntaks

FINV(arv; vabadusastmed1; vabadusastmed2)

Arv on tõenäosus, mille jaoks F-pöördjaotus arvutatakse.

Vabadusastmed1 on vabadusastmete arv F-jaotuse lugejas.

Vabadusastmed2 on vabadusastmete arv F-jaotuse nimetajas.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.INV.RT

F.TEST

Tagastab F-testi tulemuse.

SĂĽntaks

FTEST(andmed1; andmed2)

Andmed1 on esimene kirjete massiiv.

Andmed2 on teine kirjete massiiv.

Näide

=FTEST(A1:A30;B1:B12) arvutab, kas kahe andmehulga hälve on erinev, ja tagastab tõenäosuse, et mõlemad hulgad võivad pärineda samast kogupopulatsioonist.

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.F.TEST

FDIST

Arvutab F-jaotuse väärtused.

SĂĽntaks

FDIST(arv; vabadusastmed1; vabadusastmed2)

Arv on väärtus, mille jaoks F-jaotus arvutatakse.

Vabadusastmed1 on vabadusastmed F-jaotuse lugejas.

Vabadusastmed2 on vabadusastmed F-jaotuse nimetajas.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

FINV

Tagastab F-tõenäosuse pöördjaotuse. F-jaotust kasutatakse F-katsete jaoks, et määrata kahe erineva andmehulga vaheline seos.

SĂĽntaks

FINV(arv; vabadusastmed1; vabadusastmed2)

Arv on tõenäosus, mille jaoks F-pöördjaotus arvutatakse.

Vabadusastmed1 on vabadusastmete arv F-jaotuse lugejas.

Vabadusastmed2 on vabadusastmete arv F-jaotuse nimetajas.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

FISHER

Tagastab Fisheri teisenduse arvu x jaoks ja loob funktsiooni, mis on lähedane normaaljaotusele.

SĂĽntaks

FISHER(arv)

Arv on teisendatav väärtus.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

FISHERINV

Tagastab Fisheri pöördteisenduse arvu x jaoks ja loob funktsiooni, mis on lähedane normaaljaotusele.

SĂĽntaks

FISHERINV(arv)

Arv on pöördteisendatav väärtus.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

FTEST

Tagastab F-testi tulemuse.

SĂĽntaks

FTEST(andmed1; andmed2)

Andmed1 on esimene kirjete massiiv.

Andmed2 on teine kirjete massiiv.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Näide

=FTEST(A1:A30;B1:B12) arvutab, kas kahe andmehulga hälve on erinev, ja tagastab tõenäosuse, et mõlemad hulgad võivad pärineda samast kogupopulatsioonist.

GAMMA

Tagastab gammafunktsiooni väärtuse. GAMMAINV pole mitte GAMMA pöördväärtus, vaid GAMMADIST-i pöördväärtus.

SĂĽntaks

GAMMA(Number)

Arv on arv, mille jaoks gammafunktsiooni väärtus arvutatakse.

GAMMA.DIST

Tagastab gammajaotuse väärtused.

Pöördfunktsioon on GAMMAINV.

This function is similar to GAMMADIST and was introduced for interoperability with other office suites.

SĂĽntaks

GAMMA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative)

Arv on väärtus, mille jaoks gammajaotus arvutatakse.

Alfa on gammajaotuse parameeter alfa.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

Cumulative = 0 or False calculates the probability density function; Cumulative = 1, True, or any other value calculates the cumulative distribution function.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.GAMMA.DIST

GAMMA.INV

Tagastab kumulatiivse gammajaotuse GAMMADIST pöördväärtuse. See funktsioon lubab otsida erineva jaotusega muutujaid.

This function is identical to GAMMAINV and was introduced for interoperability with other office suites.

SĂĽntaks

GAMMAINV(arv; alfa; beeta)

Arv on tõenäosus, mille jaoks gamma pöördjaotus arvutatakse.

Alfa on gammajaotuse parameeter alfa.

Beeta on gammajaotuse parameeter beeta.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.GAMMA.INV

GAMMADIST

Tagastab gammajaotuse väärtused.

Pöördfunktsioon on GAMMAINV.

SĂĽntaks

GAMMADIST(Number; Alpha; Beta [; C])

Arv on väärtus, mille jaoks gammajaotus arvutatakse.

Alfa on gammajaotuse parameeter alfa.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

C (mittekohustuslik) = 0 või Väär arvutab tihedusfunktsiooni; C = 1 või Tõene arvutab jaotuse.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

GAMMAINV

Tagastab kumulatiivse gammajaotuse GAMMADIST pöördväärtuse. See funktsioon lubab otsida erineva jaotusega muutujaid.

SĂĽntaks

GAMMAINV(arv; alfa; beeta)

Arv on tõenäosus, mille jaoks gamma pöördjaotus arvutatakse.

Alfa on gammajaotuse parameeter alfa.

Beeta on gammajaotuse parameeter beeta.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

GAMMALN

Tagastab gammafunktsiooni G(x) naturaallogaritmi.

SĂĽntaks

GAMMALN(arv)

Arv on väärtus, mille jaoks gammafunktsiooni naturaallogaritm arvutatakse.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

GAMMALN.PRECISE

Tagastab gammafunktsiooni G(x) naturaallogaritmi.

SĂĽntaks

GAMMALN(arv)

Arv on väärtus, mille jaoks gammafunktsiooni naturaallogaritm arvutatakse.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.GAMMALN.PRECISE

GAUSS

Tagastab kumulatiivse standardiseeritud normaaljaotuse.

Selleks on GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0,5

SĂĽntaks

GAUSS(arv)

Arv on väärtus, mille jaoks standardiseeritud normaaljaotus arvutatakse.

Näide

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

GEOMEAN

Tagastab valimi geomeetrilise keskmise.

SĂĽntaks

GEOMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Näide

=GEOMEAN(23;46;69) = 41,79. Selle juhusliku valimi geomeetriline keskmine on järelikult 41,79.

HARMEAN

Tagastab andmehulga harmoonilise keskmise.

SĂĽntaks

HARMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Näide

=HARMEAN(23;46;69) = 37,64. Selle juhusliku valimi harmooniline keskmine on järelikult 37,64.

HYPGEOM.DIST

Tagastab hĂĽpergeomeetrilise jaotuse.

SĂĽntaks

HYPGEOMDIST(X; n_valim; edukad; n_populatsioon)

X on juhuslikust valimist saadud tulemuste arv.

N_valim on juhusliku valimi suurus.

Edukad on võimalike tulemuste arv kogupopulatsioonis.

N_populatsioon on kogupopulatsiooni suurus.

Kumulatiivne (mittekohustuslik): väärtuse 0 või Väär korral arvutatakse tõenäosuse tihedusfunktsioon. Muu väärtuse, Tõese või puuduva väärtuse korral arvutatakse kumulatiivne jaotusfunktsioon.

Näide

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) tagastab 0,81. Kui 100 võileivast 90 maanduvad laualt põrandale kukkudes nii, et võiga pool jääb allapoole, siis kahe võileiva laualt kukkumisel on 81% tõenäosus, et mõlemad võileivad maanduvad võiga pool all.

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.HYPGEOM.DIST

HYPGEOMDIST

Tagastab hĂĽpergeomeetrilise jaotuse.

SĂĽntaks

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation [; Cumulative])

X on juhuslikust valimist saadud tulemuste arv.

N_valim on juhusliku valimi suurus.

Edukad on võimalike tulemuste arv kogupopulatsioonis.

N_populatsioon on kogupopulatsiooni suurus.

Cumulative (optional) specifies whether to calculate the probability mass function (FALSE or 0) or the cumulative distribution function (any other value). The probability mass function is the default if no value is specified for this parameter.

Näide

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) tagastab 0,81. Kui 100 võileivast 90 maanduvad laualt põrandale kukkudes nii, et võiga pool jääb allapoole, siis kahe võileiva laualt kukkumisel on 81% tõenäosus, et mõlemad võileivad maanduvad võiga pool all.

TRIMMEAN

Tagastab andmehulga keskmise ilma äärealaandmete alfa protsendita.

SĂĽntaks

TRIMMEAN(Andmed; Alfa)

Andmed on valimi andmete massiiv.

Alfa on äärealaandmete protsent, mida ei võeta arvesse.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Näide

=TRIMMEAN(A1:A50; 0,1) arvutab vahemikus A1:A50 leiduvate arvude keskmise väärtuse, võtmata arvesse 5% väärtusi, mis tähistavad kõige suuremaid väärtusi, ja 5% väärtusi, mis tähistavad väikseimaid väärtusi. Protsendid viitavad kärpimata keskväärtuse summale, mitte liidetavate arvule.

Z.TEST

Leiab valimil baseeruva ja arvutatust suurema z-statistiku jälgimise tõenäosuse.

SĂĽntaks

Z.TEST(Data; mu [; Sigma])

Andmed on normaaljaotusega populatsioonist võetud valim.

MĂĽĂĽ on populatsiooni teadaolev keskmine.

Sigma (mittekohustuslik) on populatsiooni teadaolev standardhälve. Kui see puudub, kasutatakse antud valimi standardhälvet.

Näide

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returns the result of a z-test on a sample A2:A20 drawn from a population with known mean 9 and known standard deviation 2.

Technical information

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.Z.TEST

ZTEST

Leiab valimil baseeruva ja arvutatust suurema z-statistika jälgimise tõenäosuse.

SĂĽntaks

ZTEST(Data; mu [; Sigma])

Andmed on normaaljaotusega populatsioonist võetud valim.

MĂĽĂĽ on populatsiooni teadaolev keskmine.

Sigma (mittekohustuslik) on populatsiooni teadaolev standardhälve. Kui see puudub, kasutatakse antud valimi standardhälvet.

See also the Wiki page.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Palun toeta meid!