Statistilised funktsioonid, 2. osa

FDIST

Arvutab F-jaotuse väärtused.

SĂĽntaks

FDIST(arv; vabadusastmed1; vabadusastmed2)

Arv on väärtus, mille jaoks F-jaotus arvutatakse.

Vabadusastmed1 on vabadusastmed F-jaotuse lugejas.

Vabadusastmed2 on vabadusastmed F-jaotuse nimetajas.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

F.DIST

Arvutab F-jaotuse väärtused.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

F.DIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2 [; Cumulative])

Arv on väärtus, mille jaoks F-jaotus arvutatakse.

Vabadusastmed1 on vabadusastmed F-jaotuse lugejas.

Vabadusastmed2 on vabadusastmed F-jaotuse nimetajas.

C (mittekohustuslik) = 0 või Väär arvutab tihedusfunktsiooni; C = 1 või Tõene arvutab jaotuse.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

F.DIST.RT

Arvutab F-jaotuse väärtused.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

FDIST(arv; vabadusastmed1; vabadusastmed2)

Arv on väärtus, mille jaoks F-jaotus arvutatakse.

Vabadusastmed1 on vabadusastmed F-jaotuse lugejas.

Vabadusastmed2 on vabadusastmed F-jaotuse nimetajas.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

ZTEST

Leiab valimil baseeruva ja arvutatust suurema z-statistika jälgimise tõenäosuse.

SĂĽntaks

ZTEST(Data; mu [; Sigma])

Andmed on normaaljaotusega populatsioonist võetud valim.

MĂĽĂĽ on populatsiooni teadaolev keskmine.

Sigma (mittekohustuslik) on populatsiooni teadaolev standardhälve. Kui see puudub, kasutatakse antud valimi standardhälvet.

See also the Wiki page.

Z.TEST

Leiab valimil baseeruva ja arvutatust suurema z-statistiku jälgimise tõenäosuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

Z.TEST(Data; mu [; Sigma])

Andmed on normaaljaotusega populatsioonist võetud valim.

MĂĽĂĽ on populatsiooni teadaolev keskmine.

Sigma (mittekohustuslik) on populatsiooni teadaolev standardhälve. Kui see puudub, kasutatakse antud valimi standardhälvet.

Näide

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returns the result of a z-test on a sample A2:A20 drawn from a population with known mean 9 and known standard deviation 2.

FTEST

Tagastab F-testi tulemuse.

SĂĽntaks

FTEST(andmed1; andmed2)

Andmed1 on esimene kirjete massiiv.

Andmed2 on teine kirjete massiiv.

Näide

=FTEST(A1:A30;B1:B12) arvutab, kas kahe andmehulga hälve on erinev, ja tagastab tõenäosuse, et mõlemad hulgad võivad pärineda samast kogupopulatsioonist.

F.TEST

Tagastab F-testi tulemuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

FTEST(andmed1; andmed2)

Andmed1 on esimene kirjete massiiv.

Andmed2 on teine kirjete massiiv.

Näide

=FTEST(A1:A30;B1:B12) arvutab, kas kahe andmehulga hälve on erinev, ja tagastab tõenäosuse, et mõlemad hulgad võivad pärineda samast kogupopulatsioonist.

FINV

Tagastab F-tõenäosuse pöördjaotuse. F-jaotust kasutatakse F-katsete jaoks, et määrata kahe erineva andmehulga vaheline seos.

SĂĽntaks

FINV(arv; vabadusastmed1; vabadusastmed2)

Arv on tõenäosus, mille jaoks F-pöördjaotus arvutatakse.

Vabadusastmed1 on vabadusastmete arv F-jaotuse lugejas.

Vabadusastmed2 on vabadusastmete arv F-jaotuse nimetajas.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

F.INV

Tagastab F-tõenäosuse pöördjaotuse. F-jaotust kasutatakse F-katsete jaoks, et määrata kahe erineva andmehulga vaheline seos.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

FINV(arv; vabadusastmed1; vabadusastmed2)

Arv on tõenäosus, mille jaoks F-pöördjaotus arvutatakse.

Vabadusastmed1 on vabadusastmete arv F-jaotuse lugejas.

Vabadusastmed2 on vabadusastmete arv F-jaotuse nimetajas.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

FISHERINV

Tagastab Fisheri pöördteisenduse arvu x jaoks ja loob funktsiooni, mis on lähedane normaaljaotusele.

SĂĽntaks

FISHERINV(arv)

Arv on pöördteisendatav väärtus.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

FISHER

Tagastab Fisheri teisenduse arvu x jaoks ja loob funktsiooni, mis on lähedane normaaljaotusele.

SĂĽntaks

FISHER(arv)

Arv on teisendatav väärtus.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

HARMEAN

Tagastab andmehulga harmoonilise keskmise.

SĂĽntaks

HARMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=HARMEAN(23;46;69) = 37,64. Selle juhusliku valimi harmooniline keskmine on järelikult 37,64.

TRIMMEAN

Tagastab andmehulga keskmise ilma äärealaandmete alfa protsendita.

SĂĽntaks

TRIMMEAN(Andmed; Alfa)

Andmed on valimi andmete massiiv.

Alfa on äärealaandmete protsent, mida ei võeta arvesse.

Näide

=TRIMMEAN(A1:A50; 0,1) arvutab vahemikus A1:A50 leiduvate arvude keskmise väärtuse, võtmata arvesse 5% väärtusi, mis tähistavad kõige suuremaid väärtusi, ja 5% väärtusi, mis tähistavad väikseimaid väärtusi. Protsendid viitavad kärpimata keskväärtuse summale, mitte liidetavate arvule.

GAMMALN

Tagastab gammafunktsiooni G(x) naturaallogaritmi.

SĂĽntaks

GAMMALN(arv)

Arv on väärtus, mille jaoks gammafunktsiooni naturaallogaritm arvutatakse.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

GAMMALN.PRECISE

Tagastab gammafunktsiooni G(x) naturaallogaritmi.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

GAMMALN(arv)

Arv on väärtus, mille jaoks gammafunktsiooni naturaallogaritm arvutatakse.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

GAMMA

Tagastab gammafunktsiooni väärtuse. GAMMAINV pole mitte GAMMA pöördväärtus, vaid GAMMADIST-i pöördväärtus.

SĂĽntaks

GAMMA(Number)

Arv on arv, mille jaoks gammafunktsiooni väärtus arvutatakse.

GAMMADIST

Tagastab gammajaotuse väärtused.

Pöördfunktsioon on GAMMAINV.

SĂĽntaks

GAMMADIST(Number; Alpha; Beta [; C])

Arv on väärtus, mille jaoks gammajaotus arvutatakse.

Alfa on gammajaotuse parameeter alfa.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

C (mittekohustuslik) = 0 või Väär arvutab tihedusfunktsiooni; C = 1 või Tõene arvutab jaotuse.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

GAMMA.DIST

Tagastab gammajaotuse väärtused.

Pöördfunktsioon on GAMMAINV.

This function is identical to GAMMADIST and was introduced for interoperability with other office suites.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

GAMMADIST(arv; alfa; beeta; C)

Arv on väärtus, mille jaoks gammajaotus arvutatakse.

Alfa on gammajaotuse parameeter alfa.

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

C (mittekohustuslik) = 0 või Väär arvutab tihedusfunktsiooni; C = 1 või Tõene arvutab jaotuse.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

HYPGEOMDIST

Tagastab hĂĽpergeomeetrilise jaotuse.

SĂĽntaks

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation [; Cumulative])

X on juhuslikust valimist saadud tulemuste arv.

N_valim on juhusliku valimi suurus.

Edukad on võimalike tulemuste arv kogupopulatsioonis.

N_populatsioon on kogupopulatsiooni suurus.

Cumulative (optional) specifies whether to calculate the probability density function (FALSE or 0) or the cumulative distribution function (any other value). The cumulative distribution function is the default if no value is specified for this parameter.

Näide

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) tagastab 0,81. Kui 100 võileivast 90 maanduvad laualt põrandale kukkudes nii, et võiga pool jääb allapoole, siis kahe võileiva laualt kukkumisel on 81% tõenäosus, et mõlemad võileivad maanduvad võiga pool all.

HYPGEOM.DIST

Tagastab hĂĽpergeomeetrilise jaotuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

HYPGEOMDIST(X; n_valim; edukad; n_populatsioon)

X on juhuslikust valimist saadud tulemuste arv.

N_valim on juhusliku valimi suurus.

Edukad on võimalike tulemuste arv kogupopulatsioonis.

N_populatsioon on kogupopulatsiooni suurus.

Kumulatiivne (mittekohustuslik): väärtuse 0 või Väär korral arvutatakse tõenäosuse tihedusfunktsioon. Muu väärtuse, Tõese või puuduva väärtuse korral arvutatakse kumulatiivne jaotusfunktsioon.

Näide

=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) tagastab 0,81. Kui 100 võileivast 90 maanduvad laualt põrandale kukkudes nii, et võiga pool jääb allapoole, siis kahe võileiva laualt kukkumisel on 81% tõenäosus, et mõlemad võileivad maanduvad võiga pool all.

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

GAMMAINV

Tagastab kumulatiivse gammajaotuse GAMMADIST pöördväärtuse. See funktsioon lubab otsida erineva jaotusega muutujaid.

SĂĽntaks

GAMMAINV(arv; alfa; beeta)

Arv on tõenäosus, mille jaoks gamma pöördjaotus arvutatakse.

Alfa on gammajaotuse parameeter alfa.

Beeta on gammajaotuse parameeter beeta.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

GAMMA.INV

Tagastab kumulatiivse gammajaotuse GAMMADIST pöördväärtuse. See funktsioon lubab otsida erineva jaotusega muutujaid.

This function is identical to GAMMAINV and was introduced for interoperability with other office suites.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


SĂĽntaks

GAMMAINV(arv; alfa; beeta)

Arv on tõenäosus, mille jaoks gamma pöördjaotus arvutatakse.

Alfa on gammajaotuse parameeter alfa.

Beeta on gammajaotuse parameeter beeta.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

GAUSS

Tagastab kumulatiivse standardiseeritud normaaljaotuse.

Selleks on GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0,5

SĂĽntaks

GAUSS(arv)

Arv on väärtus, mille jaoks standardiseeritud normaaljaotus arvutatakse.

Näide

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

F.INV.RT

Tagastab t-pöördjaotuse.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.2-st.


SĂĽntaks

FINV(arv; vabadusastmed1; vabadusastmed2)

Arv on tõenäosus, mille jaoks F-pöördjaotus arvutatakse.

Vabadusastmed1 on vabadusastmete arv F-jaotuse lugejas.

Vabadusastmed2 on vabadusastmete arv F-jaotuse nimetajas.

Näide

=TINV(0,1;6) tagastab 1,94

GEOMEAN

Tagastab valimi geomeetrilise keskmise.

SĂĽntaks

GEOMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Näide

=GEOMEAN(23;46;69) = 41,79. Selle juhusliku valimi geomeetriline keskmine on järelikult 41,79.

Palun toeta meid!