Bititehete funktsioonid

Selle käsu kasutamiseks...

Lisamine - Funktsioon - Kategooria Matemaatika


BITAND

Tagastab parameetrite bitthaaval loogilise "JA".

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 3.5-st.


SĂĽntaks

BITAND(arv1; arv2)

Arv1 ja arv2 on positiivsed täisarvud, mis on väiksemad kui 2^48 (281 474 976 710 656).

Näide

=BITAND(6;10) tagastab 2 (0110 & 1010 = 0010).

BITLSHIFT

Nihutab arvu n biti võrra vasakule.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 3.5-st.


SĂĽntaks

BITLSHIFT(arv; nihe)

Arv on positiivne täisarv, mis on väiksem kui 2^48 (281 474 976 710 656).

Nihe määrab, mitme koha võrra bitte vasakule nihutada. Kui nihe on negatiivne, toimib see nagu BITRSHIFT (arv; -nihe).

Näide

=BITLSHIFT(6;1) tagastab 12 (0110 << 1 = 1100).

BITOR

Tagastab parameetrite bitthaaval loogilise "VĂ•I".

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 3.5-st.


SĂĽntaks

BITOR(arv1; arv2)

Arv1 ja arv2 on positiivsed täisarvud, mis on väiksemad kui 2^48 (281 474 976 710 656).

=BITOR(6;10) tagastab 14 (0110 | 1010 = 1110).

BITRSHIFT

Nihutab arvu n biti võrra paremale.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 3.5-st.


SĂĽntaks

BITRSHIFT(arv; nihe)

Arv on positiivne täisarv, mis on väiksem kui 2^48 (281 474 976 710 656).

Nihe määrab, mitme koha võrra bitte paremale nihutada. Kui nihe on negatiivne, toimib see nagu BITLSHIFT (arv; -nihe).

Näide

=BITRSHIFT(6;1) tagastab 3 (0110 >> 1 = 0011).

BITXOR

Tagastab parameetrite bitthaaval loogilise "välistava VÕI".

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 3.5-st.


SĂĽntaks

BITXOR(arv1; arv2)

Arv1 ja arv2 on positiivsed täisarvud, mis on väiksemad kui 2^48 (281 474 976 710 656).

Näide

=BITXOR(6;10) tagastab 12 (0110 ^ 1010 = 1100)

Palun toeta meid!