Rahandusfunktsioonid, 2. osa

Selle käsu kasutamiseks...

Lisamine - Funktsioon - Kategooria Rahandus


Tagasi rahandusfunktsioonide 1. osa juurde

Edasi rahandusfunktsioonide 3. osa juurde

CUMIPMT

Arvutab kumulatiivsed intressimaksed ehk koguintressi konstantsel intressim√§√§ral p√Ķhineva investeeringu korral.

S√ľntaks

CUMIPMT(intressim√§√§r; NPer; PV; S; E; t√ľ√ľp)

Intressimäär on perioodide intressimäär.

NPer on perioodide koguarvuga makseperiood. NPer v√Ķib olla ka mittet√§isarvuline v√§√§rtus.

PV on n√ľ√ľdisv√§√§rtus maksete jadas.

S on esimene periood.

E on viimane periood.

T√ľ√ľp t√§histab makse sooritamise aega, kas perioodi algust v√Ķi l√Ķppu.

Näide

Millised on intressimaksed, kui aastaintressim√§√§r on 5,5%, makseperiood (igakuiste maksetega) on kaks aastat ja n√ľ√ľdisv√§√§rtus on 5000 raha√ľhikut? Algusperiood on 4. ja l√Ķpp-periood on 6. periood. Makset√§htaeg on iga perioodi alguses.

=CUMIPMT(5,5%/12;24;5000;4;6;1) = -57,54 raha√ľhikut. Intressimaksed vahemikus 4. kuni 6. periood on 57,54 raha√ľhikut.

CUMIPMT_ADD

Arvutab perioodi akumuleeritud intressi.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


S√ľntaks

CUMIPMT_ADD(intressim√§√§r; NPer; PV; algusperiood; l√Ķpp-periood; t√ľ√ľp)

Intressimäär on perioodide intressimäär.

NPer on makseperioodide arv kokku. M√§√§r ja NPer peavad olema samas √ľhikus ehk m√Ķlemad tuleb arvutada kas aasta- v√Ķi kuup√Ķhiselt.

PV on n√ľ√ľdisv√§√§rtus.

Algusperiood on esimene makseperiood..

L√Ķpp-periood on viimane makseperiood.

T√ľ√ľp on makse t√§htaeg iga perioodi l√Ķpus (t√ľ√ľp = 0) v√Ķi perioodi alguses (t√ľ√ľp = 1).

Näide

Kasutaja v√Ķtab pangast maja tagatisel j√§rgmise h√ľpoteeklaenu.

M√§√§r: 9,00 protsenti aastas (9% / 12 = 0,0075), kestus: 30 aastat (NPer = 30 * 12 = 360), PV: 125 000 raha√ľhikut.

Kui palju intresse tuleb maksta h√ľpoteeklaenu teisel aastal (ehk perioodidel 13 kuni 24)?

=CUMIPMT_ADD(0,0075;360;125000;13;24;0) tagastab -11135,23.

Kui palju intressi pead sa maksma esimesel kuul?

=CUMIPMT_ADD(0,0075;360;125000;1;1;0) tagastab -937,50.

CUMPRINC

Tagastab konstantse intressimääraga investeeringuperioodi jooksul makstud kumulatiivse intress.

S√ľntaks

CUMPRINC(intressim√§√§r; NPer; PV; S; E; t√ľ√ľp)

Intressimäär on perioodide interssimäär.

NPer on perioodide koguarvuga makseperiood. Nper v√Ķib olla ka mittet√§isarvuline v√§√§rtus.

PV on n√ľ√ľdisv√§√§rtus maksete jadas.

S on esimene periood.

E on viimane periood.

T√ľ√ľp t√§histab makse sooritamise aega, kas perioodi algust v√Ķi l√Ķppu.

Näide

Milline on maksesumma, kui aastaintressim√§√§r on 5,5% ja periood on 36 kuud? N√ľ√ľdisv√§√§rtus on 15 000 raha√ľhikut. Maksesumma arvutatakse 10. ja 18. perioodi vahel. T√§htaeg on perioodi l√Ķpus.

=CUMPRINC(5,5%/12;36;15000;10;18;0) = -3669,74 raha√ľhikut. Maksete summa 10. kuni 18. perioodini on 3669,74 raha√ľhikut.

CUMPRINC_ADD

Arvutab laenu kumulatiivse tagatise perioodi jooksul.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


S√ľntaks

CUMPRINC_ADD(intressim√§√§r; NPer; PV; algusperiood; l√Ķpp-periood; t√ľ√ľp)

Intressimäär on perioodide intressimäär.

NPer on makseperioodide arv kokku. M√§√§r ja NPer peavad viitama samale √ľhikule ja seega tuleb m√Ķlemad arvutada kas aasta- v√Ķi kuup√Ķhiselt.

PV on n√ľ√ľdisv√§√§rtus.

Algusperiood on esimene makseperiood.

L√Ķpp-periood on viimane makseperiood.

T√ľ√ľp on makse t√§htaeg iga perioodi l√Ķpus (t√ľ√ľp = 0) v√Ķi perioodi alguses (t√ľ√ľp = 1).

Näide

Kasutaja v√Ķtab pangast maja tagatisel j√§rgmise h√ľpoteeklaenu.

M√§√§r: 9,00 protsenti aastas (9% / 12 = 0,0075), kestus: 30 aastat (makseperioodid = 30 * 12 = 360), NPV: 125 000 raha√ľhikut.

Kui palju tuleb tagasi maksta h√ľpoteeklaenu teisel aastal (ehk perioodidel 13 kuni 24)?

CUMPRINC_ADD(0,0075;360;125000;13;24;0) tagastab -934,1071

Esimesel kuul tuleb tagasi maksta järgmine summa:

CUMPRINC_ADD(0,0075;360;125000;1;1;0) tagastab -68,27827

DOLLARDE

Teisendab k√ľmnendmurruna esitatud pakkumise k√ľmnendarvuks.

S√ľntaks

DOLLARDE(dollar murdarvuna; murd)

Dollar murdarvuna on k√ľmnendmurruna esitatud arv.

Murd on t√§isarv, mida kasutatakse k√ľmnendmurru nimetajana.

Näide

=DOLLARDE(1,02;16) tähendab 1 ja 2/16. See annab vastuseks 1,125.

=DOLLARDE(1,1;8) tähendab 1 ja 1/8. See annab vastuseks 1,125.

DOLLARFR

Teisendab k√ľmnendarvuna esitatud pakkumise segaarvuks.

S√ľntaks

DOLLARFR(dollar k√ľmnendarvuna; murd)

Dollar k√ľmnendarvuna on k√ľmnendarv.

Murd on t√§isarv, mida kasutatakse k√ľmnendmurru nimetajana.

Näide

=DOLLARFR(1,125;16) teisendatakse kuueteistk√ľmnendikeks. Tulemus on 1,02 ehk 1 pluss 2/16.

=DOLLARFR(1,125;8) teisendatakse kaheksandikeks. Tulemus on 1,1 ehk 1 pluss 1/8.

MDURATION

Arvutab fikseeritud intressiga väärtpaberi modifitseeritud Macauley kestuse aastates.

S√ľntaks

MDURATION(Settlement; Maturity; Coupon; Yield; Frequency [; Basis])

Arvelduspäev on väärtpaberi soetamise kuupäev.

Tähtaeg on väärtpaberi aegumise kuupäev.

Kupongimäär on aastase intressimäära nimiväärtus (kupongimäär)

Tulusus on väärtpaberi aastane tulusus.

Sagedus on intressimaksete arv aastas (1, 2 v√Ķi 4).

Alus on √ľks eeldefineeritud v√Ķimalustest ja m√§√§rab, kuidas aastat arvestatakse.

Alus

Arvutamine

0 or missing

USA meetod (NASD): 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva

1

Täpne päevade arv kuudes ja täpne päevade arv aastas

2

Täpne päevade arv kuudes, aastas 360 päeva

3

Täpne päevade arv kuudes, aastas 365 päeva

4

Euroopa meetod: 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva


Näide

Väärtpaber soetati 1.1.2001, tähtaeg on 1.1.2006. Intressimäära nimiväärtus on 8%. Tulusus on 9.0%. Intresse makstakse kord poolaasta jooksul (sagedus on 2). Kui pikk on modifitseeritud kestus, kui intressi arvutamisel on aluseks päevane bilanss (alus on 3)?

=MDURATION("2001-01-01"; "2006-01-01"; 0.08; 0.09; 2; 3) returns 4.02 years.

MIRR

Arvutab investeeringute jada modifitseeritud sisemise tulumäära.

S√ľntaks

MIRR(väärtused; investeering; investeeringuintress)

V√§√§rtused on nende lahtrite massiiv v√Ķi lahtriviide, mille sisu vastab maksetele.

Investeering on investeeringute intressimäär (massiivi negatiivsed väärtused).

Investeeringuintress on taasinvesteeringu intressimäär (massiivi positiivsed väärtused).

Näide

Juhul, kui lahtrite sisu on järgmine: A1 = -5, A2 = 10, A3 = 15 ja A4 = 8, investeeringu väärtus on 0,5 ja taasinvesteeringu väärtus on 0,1, on tulemuseks 94,16%.

NOMINAL

Arvutab aasta intressi nominaalm√§√§ra, v√Ķttes aluseks efektiivm√§√§ra ja liitperioodide arvu aastas.

S√ľntaks

NOMINAL(efektiivmäär; NPerA)

Efektiivmäär on tegelik intressimäär.

NPerA on regulaarsete intressimaksete arv aastas.

Näide

Milline on aasta nominaalintress, kui efektiivne intressimäär on 13,5% ja aastas tehakse kaksteist makset?

=NOMINAL(13,5%;12) = 12,73%. Intressimäära nimiväärtus aasta kohta on 12,73%.

NOMINAL_ADD

Arvutab aasta intressi nominaalm√§√§ra, v√Ķttes aluseks efektiivm√§√§ra ja intressimaksete arvu aastas.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


S√ľntaks

NOMINAL_ADD(efektiivmäär; NPerA)

Efektiivmäär on tegelik intressimäär.

NPerA on intressimaksete arv aastas.

Näide

Milline on intressi nominaalmäär, kui intressi efektiivmäär on 5,3543% ja maksed tehakse kord kvartalis?

=NOMINAL_ADD(5,3543%;4) tagastab 0,0525 v√Ķi 5,25%.

NPV

Returns the present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate. To get the net present value, subtract the cost of the project (the initial cash flow at time zero) from the returned value.

If the payments take place at irregular intervals, use the XNPV function.

S√ľntaks

NPV(Rate; Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 254]]])

Määr on perioodi diskontomäär.

Number 1, Number 2, … , Number 254 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Näide

What is the net present value of periodic payments of 10, 20 and 30 currency units with a discount rate of 8.75%. At time zero the costs were paid as -40 currency units.

=NPV(8,75%;10;20;30) = 49,43 raha√ľhikut. Puhasn√ľ√ľdisv√§√§rtus on tagastatud v√§√§rtus miinus algmaksumus (40 raha√ľhikut) ehk seega 9,43 raha√ľhikut.

PDURATION

Arvutab investeeringu soovitud väärtuse saavutamiseks kuluva perioodide arvu.

S√ľntaks

PDURATION(Rate; PV; FV)

Intressimäär on konstant. Intressimäär arvutatakse terve kestuse (kestuse perioodi) kohta. Intressimäär perioodi kohta arvutatakse intressimäära jagamisel arvutatud kestusega. Annuiteedi sisemine määr tuleb sisestada kujul Intressimäär/12.

PV on n√ľ√ľdisv√§√§rtus (ajaldatud v√§√§rtus). Maksumus sularahas on sularaha sissemakse v√Ķi mitterahalise diskonto praegune rahaline v√§√§rtus. Sissemakse v√§√§rtusena tuleb sisestada positiivne v√§√§rtus; sissemakse ei tohi olla 0 ega <0.

FV on eeldatav väärtus. Tulevikuväärtus määratleb deposiidi (sissemakse) soovitud (tulevase) väärtuse.

Näide

Kui intressim√§√§r on 4,75%, n√ľ√ľdisv√§√§rtus 25 000 raha√ľhikut ja tulevikuv√§√§rtus 1 000 000 raha√ľhikut, tagastatakse kestusena 79,49 makseperioodi. Perioodimakse on tulevikuv√§√§rtuse ja kestuse jagatis ehk k√§esoleval juhul 1 000 000/79,49=12 850,20.

PMT

Tagastab annuiteedi perioodilise makse konstantse intressimäära puhul.

S√ľntaks

PMT(Rate; NPer; PV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

Intressimäär on perioodide intressimäär.

NPer on perioodide koguarv, mille jooksul annuiteeti makstakse.

PV on makse n√ľ√ľdisv√§√§rtus (rahaline v√§√§rtus) maksete jadas.

FV (mittekohustuslik) on soovitud väärtus (tulevikuväärtus) pärast viimase regulaarse makse tegemist.

T√ľ√ľp (mittekohustuslik) t√§histab makse sooritamise aega. T√ľ√ľp = 1 t√§hendab, et makse tehakse perioodi alguses, ja t√ľ√ľp = 0 (vaikev√§√§rtus), et makse tehakse perioodi l√Ķpus.

LibreOffice Calci funktsioonides v√Ķib argumendi, mis on m√§rgitud kui "mittekohustuslik", j√§tta √§ra ainult siis, kui talle ei j√§rgne enam teisi argumente. N√§iteks, kui nelja argumendiga funktsiooni kaks viimast argumenti omavad m√§rget "mittekohustuslik", v√Ķib √§ra j√§tta argumendi 4 v√Ķi argumendid 3 ja 4, kuid mitte argumenti 3 √ľksinda.

Näide

Millised on perioodimaksed, kui aasta intressim√§√§r on 1,99%, makseaeg on 3 aastat ja n√ľ√ľdisv√§√§rtus on 25 000 raha√ľhikut? 36 kuud moodustavad 36 makseperioodi ja √ľhe makseperioodi intressim√§√§r on 1,99%/12.

=PMT(1,99%/12;36;25000) = -715,96 raha√ľhikut. Perioodiline kuumakse on seega 715,96 raha√ľhikut.

PPMT

Tagastab antud perioodi kohta investeeringu algsumma makse, mis p√Ķhineb perioodilistel ja konstantsetel maksetel ning konstantsel intressim√§√§ral.

S√ľntaks

PPMT(Rate; Period; NPer; PV [ ; FV [ ; Type ] ])

Intressimäär on perioodide intressimäär.

Periood määratleb perioodi, mille jaoks amortisatsiooni arvutatakse. Esimene periood on 1 ja viimane NPer.

NPer on perioodide koguarv, mille jooksul annuiteeti makstakse.

PV on makse n√ľ√ľdisv√§√§rtus maksete jadas.

FV (mittekohustuslik) on soovitud tulevikuväärtus.

T√ľ√ľp (mittekohustuslik) t√§histab makse sooritamise aega, kas perioodi algust v√Ķi l√Ķppu.

LibreOffice Calci funktsioonides v√Ķib argumendi, mis on m√§rgitud kui "mittekohustuslik", j√§tta √§ra ainult siis, kui talle ei j√§rgne enam teisi argumente. N√§iteks, kui nelja argumendiga funktsiooni kaks viimast argumenti omavad m√§rget "mittekohustuslik", v√Ķib √§ra j√§tta argumendi 4 v√Ķi argumendid 3 ja 4, kuid mitte argumenti 3 √ľksinda.

Näide

Kui suur on perioodiline kuumakse, kui aastaintressim√§√§r on 8,75% ja periood on kolm aastat? N√ľ√ľdisv√§√§rtus on 5000 raha√ľhikut ja makse tehakse alati perioodi alguses. Tulevikuv√§√§rtus on 8000 raha√ľhikut.

=PPMT(8.75%/12;1;36;5000;8000;1) = -350,99 raha√ľhikut.

PRICE

Arvutab fikseeritud intressiga v√§√§rtpaberi, mille nimiv√§√§rtus on 100 raha√ľhikut, turuv√§√§rtuse prognoositud tulususe alusel.

S√ľntaks

PRICE(Settlement; Maturity; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

Arvelduspäev on väärtpaberi soetamise kuupäev.

Tähtaeg on väärtpaberi aegumise kuupäev.

Intressimäär on aastaintressi nimiväärtus (kupongimäär).

Tulusus on väärtpaberi aastane tulusus.

Tagatis on tagatisv√§√§rtus 100 nimiv√§√§rtuse √ľhiku kohta.

Sagedus on intressimaksete arv aastas (1, 2 v√Ķi 4).

Alus on √ľks eeldefineeritud v√Ķimalustest ja m√§√§rab, kuidas aastat arvestatakse.

Alus

Arvutamine

0 or missing

USA meetod (NASD): 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva

1

Täpne päevade arv kuudes ja täpne päevade arv aastas

2

Täpne päevade arv kuudes, aastas 360 päeva

3

Täpne päevade arv kuudes, aastas 365 päeva

4

Euroopa meetod: 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva


Näide

V√§√§rtpaber soetati 15.02.1999, t√§htaeg on 15.11.2007. Intressim√§√§ra nimiv√§√§rtus on 5,75%. Tulusus on 6,5%. Tagatisv√§√§rtus on 100 raha√ľhikut. Intressi makstakse kord poolaastas (sagedus on 2). Kui arvutamise alus on 0, on hind j√§rgmine:

=PRICE("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0.0575; 0.065; 100; 2; 0) returns 95.04287.

PRICEDISC

Arvutab ilma intressita v√§√§rtpaberi hinna 100 raha√ľhiku nimiv√§√§rtuse kohta.

S√ľntaks

PRICEDISC(Settlement; Maturity; Discount; Redemption [; Basis])

Arvelduspäev on väärtpaberi soetamise kuupäev.

Tähtaeg on väärtpaberi aegumise kuupäev.

Diskonto on diskontomäär protsentides väärtpaberi soetamisel.

Tagatis on tagatisv√§√§rtus 100 nimiv√§√§rtuse √ľhiku kohta.

Alus on √ľks eeldefineeritud v√Ķimalustest ja m√§√§rab, kuidas aastat arvestatakse.

Alus

Arvutamine

0 or missing

USA meetod (NASD): 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva

1

Täpne päevade arv kuudes ja täpne päevade arv aastas

2

Täpne päevade arv kuudes, aastas 360 päeva

3

Täpne päevade arv kuudes, aastas 365 päeva

4

Euroopa meetod: 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva


Näide

Väärtpaber on soetatud 15.02.1999, tähtaeg on 01.03.1999. Diskontomäär on 5,25%. Tagatisväärtus on 100. Kui arvutuse aluseks on 2, on hinna diskonto järgmine:

=PRICEDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 0.0525; 100; 2) returns 99.79583.

PRICEMAT

Arvutab sellise v√§√§rtpaberi hinna 100 raha√ľhiku nimiv√§√§rtuse kohta, mille intressid makstakse t√§htajal.

S√ľntaks

PRICEMAT(Settlement; Maturity; Issue; Rate; Yield [; Basis])

Arvelduspäev on väärtpaberi soetamise kuupäev.

Tähtaeg on väärtpaberi aegumise kuupäev.

Emissioon on väärtpaberi väljaandmise kuupäev.

Intressimäär on väärtpaberi intressimäär emissiooni kuupäeval.

Tulusus on väärtpaberi aastane tulusus.

Alus on √ľks eeldefineeritud v√Ķimalustest ja m√§√§rab, kuidas aastat arvestatakse.

Alus

Arvutamine

0 or missing

USA meetod (NASD): 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva

1

Täpne päevade arv kuudes ja täpne päevade arv aastas

2

Täpne päevade arv kuudes, aastas 360 päeva

3

Täpne päevade arv kuudes, aastas 365 päeva

4

Euroopa meetod: 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva


Näide

Arvelduspäev: 15. veebruar 1999, tähtaeg: 13. aprill 1999, emissioonikuupäev: 11. november 1998. Intressimäär: 6,1%, tulusus: 6,1%, alus: 30/360 = 0.

Hind arvutatakse järgnevalt:

=PRICEMAT("1999-02-15";"1999-04-13";"1998-11-11"; 0.061; 0.061;0) returns 99.98449888.

SLN

Tagastab p√Ķhivahendi √ľhtlase amortisatsiooni √ľhe perioodi kohta. Amortisatsioonisumma on amortisatsiooniperioodi jooksul konstantne.

S√ľntaks

SLN(maksumus; jääkväärtus; eluiga)

Maksumus on p√Ķhivahendi soetusmaksumus.

J√§√§kv√§√§rtus on p√Ķhivahendi v√§√§rtus p√§rast tema eluea l√Ķppu.

Eluiga on amortisatsiooniperiood, mis m√§√§rab p√Ķhivahendi kulumi arvutamise perioodide arvu.

Näide

Kontoriseadmed ostuhinnaga 50 000 raha√ľhikut amortiseeruvad 7 aasta jooksul. V√§√§rtus eluea l√Ķpus on 3500 raha√ľhikut.

=SLN(50000;3,500;84) = 553,57 raha√ľhikut. B√ľroosisustuse igakuine kulum on 553,57 raha√ľhikut.

TBILLEQ

Arvutab obligatsiooni aastase tulu. Obligatsioon ostetakse arveldusp√§eval ja m√ľ√ľakse t√§ieliku nimiv√§√§rtusega t√§htajal; m√Ķlemad kuup√§evad peavad j√§√§ma samasse aastasse. Diskonto lahutatakse ostuhinnast.

S√ľntaks

TBILLEQ(arvelduspäev; tähtaeg; diskonto)

Arvelduspäev on väärtpaberi soetamise kuupäev.

Tähtaeg on väärtpaberi aegumise kuupäev.

Diskonto on diskontomäär protsentides väärtpaberi soetamisel.

Näide

Arvelduspäev: 31. märts 1999, tähtaeg: 1. juuni 1999, diskontomäär: 9,14 protsenti.

Väärtpaberile vastava obligatsiooni tulu arvutatakse järgmiselt:

=TBILLEQ("1999-03-31";"1999-06-01"; 0.0914) returns 0.094151 or 9.4151 per cent.

TBILLPRICE

Arvutab v√§√§rtpaberi hinna 100 raha√ľhiku kohta.

S√ľntaks

TBILLPRICE(arvelduspäev; tähtaeg; hind)

Arvelduspäev on väärtpaberi soetamise kuupäev.

Tähtaeg on väärtpaberi aegumise kuupäev.

Diskonto on diskontomäär protsentides väärtpaberi soetamisel.

Näide

Arvelduspäev: 31. märts 1999, tähtaeg: 1. juuni 1999, diskontomäär: 9,14 protsenti.

Väärtpaberi hind arvutatakse järgnevalt:

=TBILLPRICE("1999-03-31";"1999-06-01"; 0.09) returns 98.45.

TBILLYIELD

Arvutab obligatsiooni tulususe.

S√ľntaks

TBILLYIELD(arvelduspäev; tähtaeg; hind)

Arvelduspäev on väärtpaberi soetamise kuupäev.

Tähtaeg on väärtpaberi aegumise kuupäev.

Hind on v√Ķlakirja ostuhind 100 nimiv√§√§rtuse raha√ľhiku kohta.

Näide

Arveldusp√§ev: 31. m√§rts 1999, t√§htaeg: 1. juuni 1999, hind: 98,45 raha√ľhikut.

Väärtpaberi tulusus arvutatakse järgnevalt:

=TBILLYIELD("1999-03-31";"1999-06-01"; 98.45) returns 0.091417 or 9.1417 per cent.

YIELD

Arvutab väärtpaberi tulususe.

S√ľntaks

YIELD(Settlement; Maturity; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

Arvelduspäev on väärtpaberi soetamise kuupäev.

Tähtaeg on väärtpaberi aegumise kuupäev.

Intressimäär on aastane intressimäär.

Hind on v√§√§rtpaberi ostuhind 100 nimiv√§√§rtuse raha√ľhiku kohta.

Tagatis on tagatisv√§√§rtus 100 nimiv√§√§rtuse √ľhiku kohta.

Sagedus on intressimaksete arv aastas (1, 2 v√Ķi 4).

Alus on √ľks eeldefineeritud v√Ķimalustest ja m√§√§rab, kuidas aastat arvestatakse.

Alus

Arvutamine

0 or missing

USA meetod (NASD): 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva

1

Täpne päevade arv kuudes ja täpne päevade arv aastas

2

Täpne päevade arv kuudes, aastas 360 päeva

3

Täpne päevade arv kuudes, aastas 365 päeva

4

Euroopa meetod: 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva


Näide

V√§√§rtpaber soetati 15.02.1999, t√§htaeg on 15.11.2007. Intressim√§√§r on 5,75%. Tulusus on 9.0%. Hind on 95,04287 raha√ľhikut 100 nimiv√§√§rtuse √ľhiku kohta. Intresse makstakse kord poolaasta jooksul (sagedus on 2) ja alus on 0. Kui k√Ķrge on tulusus?

=YIELD("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0.0575 ;95.04287; 100; 2; 0) returns 0.065 or 6.50 per cent.

YIELDDISC

Arvutab intressi mittekandva väärtpaberi aastase tulususe.

S√ľntaks

YIELDDISC(Settlement; Maturity; Price; Redemption [; Basis])

Arvelduspäev on väärtpaberi soetamise kuupäev.

Tähtaeg on väärtpaberi aegumise kuupäev.

Hindon v√§√§rtpaberi ostuhind 100 nimiv√§√§rtuse raha√ľhiku kohta.

Tagatis on tagatisv√§√§rtus 100 nimiv√§√§rtuse √ľhiku kohta.

Alus on √ľks eeldefineeritud v√Ķimalustest ja m√§√§rab, kuidas aastat arvestatakse.

Alus

Arvutamine

0 or missing

USA meetod (NASD): 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva

1

Täpne päevade arv kuudes ja täpne päevade arv aastas

2

Täpne päevade arv kuudes, aastas 360 päeva

3

Täpne päevade arv kuudes, aastas 365 päeva

4

Euroopa meetod: 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva


Näide

V√§√§rtpaber, mis ei kanna intressi, ostetakse 15.02.1999. Selle t√§htaeg on 01.03.1999. Hind on 99,795 raha√ľhikut 100 raha√ľhiku nimiv√§√§rtuse kohta ja tagatisv√§√§rtus on 100 √ľhikut. Alus on 2. Kui suur on tulusus?

=YIELDDISC("1999-02-15"; "1999-03-01"; 99.795; 100; 2) returns 0.052823 or 5.2823 per cent.

YIELDMAT

Arvutab väärtpaberi aastase tulususe, kui väärtpaberi intress makstakse tähtajal.

S√ľntaks

YIELDMAT(Settlement; Maturity; Issue; Rate; Price [; Basis])

Arvelduspäev on väärtpaberi soetamise kuupäev.

Tähtaeg on väärtpaberi aegumise kuupäev.

Emissioon on väärtpaberi väljaandmise kuupäev.

Intressimäär on väärtpaberi intressimäär emissiooni kuupäeval.

Hindon v√§√§rtpaberi ostuhind 100 nimiv√§√§rtuse raha√ľhiku kohta.

Alus on √ľks eeldefineeritud v√Ķimalustest ja m√§√§rab, kuidas aastat arvestatakse.

Alus

Arvutamine

0 or missing

USA meetod (NASD): 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva

1

Täpne päevade arv kuudes ja täpne päevade arv aastas

2

Täpne päevade arv kuudes, aastas 360 päeva

3

Täpne päevade arv kuudes, aastas 365 päeva

4

Euroopa meetod: 12 kuud, iga√ľhes 30 p√§eva


Näide

V√§√§rtpaber soetati 15.03.1999 ja selle t√§htaeg on 03.11.1999. Emissiooni kuup√§ev oli 08.11.1998. Intressim√§√§r on 6,25%, hind 100,0123 √ľhikut. Alus on 0. Kui suur on tulusus?

=YIELDMAT("1999-03-15"; "1999-11-03"; "1998-11-08"; 0.0625; 100.0123; 0) returns 0.060954 or 6.0954 per cent.

Tagasi rahandusfunktsioonide 1. osa juurde

Edasi rahandusfunktsioonide 3. osa juurde

Functions by Category

Palun toeta meid!