Add-in Functions, List of Analysis Functions Part Two

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Selle käsu kasutamiseks...

Lisamine - Funktsioon - Kategooria Lisafunktsioonid


[text/scalc/01/func_imcos.xhp#imcos_head not found].

Returns the cosine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcosh.xhp#imcosh_head not found].

Returns the hyperbolic cosine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcot.xhp#imcot_head not found].

Returns the cotangent of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcsc.xhp#imcsc_head not found].

Returns the cosecant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imcsch.xhp#imcsch_head not found].

Returns the hyperbolic cosecant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsec.xhp#imsec_head not found].

Returns the secant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsech.xhp#imsech_head not found].

Returns the hyperbolic secant of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsin.xhp#imsin_head not found].

Returns the sine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imsinh.xhp#imsinh_head not found].

Returns the hyperbolic sine of a complex number.

[text/scalc/01/func_imtan.xhp#imtan_head not found].

Returns the tangent of a complex number.

CONVERT

Converts a value from one unit of measurement to the corresponding value in another unit of measurement.

COMPLEX

Tulemuseks on kompleksarv, mis koostatakse reaalosa ja imaginaarosa kordajate abil.

Süntaks

COMPLEX(RealNum; INum [; Suffix])

Reaalosa on kompleksarvu reaalosa.

I-osa on kompleksarvu imaginaarosa kordaja.

Sufiks on üks variantidest "i" või "j".

Näide

=IMSQRT("3+4i") tagastab 2+1i.

FACTDOUBLE

Tagastab arvu poolfaktoriaali.

Süntaks

FACTDOUBLE(arv)

Tagastab arvu !! ehk arvu poolfaktoriaali, kui arv on nulliga võrdne või sellest suurem täisarv.

Paarisarvude korral tagastab FACTDOUBLE(n):

2*4*6*8* ... *n

Paaritute arvude korral tagastab FACTDOUBLE(n):

1*3*5*7* ... *n

FACTDOUBLE(0) tagastab määratluse järgi 1.

Näide

=IMABS("5+12j") tagastab 13.

=VALUE("4321") tagastab 4321.

=IMABS("5+12j") tagastab 13.

IMABS

Tulemuseks on kompleksarvu absoluutväärtus.

Süntaks

IMABS("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMABS("5+12j") tagastab 13.

IMAGINARY

Tulemuseks on kompleksarvu imaginaarosa kordaja.

Süntaks

IMAGINARY("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMARGUMENT

Tulemiseks on kompleksarvu argument (fii-nurk).

Süntaks

IMARGUMENT("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMCONJUGATE

Tulemuseks on kompleksarvu kaaskompleksarvu täiend.

Süntaks

IMCONJUGATE("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMDIV

Tulemuseks on kahe kompleksarvu jagatis.

Süntaks

IMDIV("lugeja"; "nimetaja")

Lugeja, nimetaja on kompleksarvud, mis sisestatakse kujul "x+yi" või "x+yj".

Näide

=IMDIV("-238+240i";"10+24i") tagastab 5+12i.

IMEXP

Tulemuseks on arv e kompleksarvu astmes. Arvu e ligikaudne väärtus on 2,71828182845904.

Süntaks

IMEXP("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMLN

Tulemuseks on kompleksarvu naturaallogaritm. Arvu e ligikaudne väärtus on 2,71828182845904.

Süntaks

IMLN("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMLOG10

Tulemuseks on kompleksarvu kümnendlogaritm.

Süntaks

IMLOG10("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMLOG2

Tulemuseks on kompleksarvu kahendlogaritm.

Süntaks

IMLOG2("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMPOWER

The result is the ComplexNumber raised to the power of Number.

Süntaks

IMPOWER("kompleksarv"; arv)

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Arv on astendaja.

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMPRODUCT

The result is the product of a set of complex numbers.

Süntaks

IMPRODUCT(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Näide

=IMPRODUCT("3+4j";"5-3j") tagastab 27+11j.

IMREAL

Tulemuseks on kompleksarvu reaalosa.

Süntaks

IMREAL("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMSQRT

Tulemuseks on kompleksarvu ruutjuur.

Süntaks

IMSQRT("kompleksarv")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMSQRT("3+4i") tagastab 2+1i.

IMSUB

Tulemuseks on kahe kompleksarvu vahe.

Süntaks

IMSUB("kompleksarv1"; "kompleksarv2")

Kompleksarv on kompleksarv, mis sisestatakse kujul "x + yi" või "x + yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

IMSUM

The result is the sum of a set of complex numbers.

Süntaks

IMSUM(Complex 1 [; Complex 2 [; … [; Complex 255]]])

Complex 1, Complex 2, … ,Complex 255 are complex numbers, references to cells or to cell ranges of complex numbers. Complex numbers are entered in the form "x+yi" or "x+yj".

Näide

=IMREAL("1+3j") tagastab 1.

OCT2BIN

Vastuseks on sisestatud kaheksandarvule vastav kahendarv.

Süntaks

OCT2BIN(Number [; Places])

Arv on kaheksandarv. Arv võib sisaldada maksimaalselt 10 kohta. Olulisim bitt tähistab arvu märki, ülejäänud bitid tagastavad väärtuse. Negatiivsed arvud sisestatakse arvu kaks täiendina.

Kohti on tagastatavate kohtade arv.

Näide

=OR(A;B) tagastab väärtuse TÕENE

OCT2DEC

Vastuseks on sisestatud kaheksandarvule vastav kümnendarv.

Süntaks

OCT2DEC(arv)

Arv on kaheksandarv. Arv võib sisaldada maksimaalselt 10 kohta. Olulisim bitt tähistab arvu märki, ülejäänud bitid tagastavad väärtuse. Negatiivsed arvud sisestatakse arvu kaks täiendina.

Näide

=OR(A;B) tagastab väärtuse TÕENE

OCT2HEX

Vastuseks on sisestatud kaheksandarvule vastav kuueteistkümnendarv.

Süntaks

OCT2HEX(Number [; Places])

Arv on kaheksandarv. Arv võib sisaldada maksimaalselt 10 kohta. Olulisim bitt tähistab arvu märki, ülejäänud bitid tagastavad väärtuse. Negatiivsed arvud sisestatakse arvu kaks täiendina.

Kohti on tagastatavate kohtade arv.

Näide

=OCT2HEX(144;4) tagastab 0064.

Palun toeta meid!