Add-in Functions, List of Analysis Functions Part One

note

The Add-in functions are supplied by the UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis service.


Selle käsu kasutamiseks...

Lisamine - Funktsioon - Kategooria Lisafunktsioonid


DEC2BIN

Tulemuseks on sisestatud -512 ja 511 vahel olevale kümnendarvule vastav kahendarv.

Süntaks

DEC2BIN(Number [; Places])

Arv on kümnendarv. Kui arv on negatiivne, tagastab funktsioon 10 märgist koosneva kahendarvu. Olulisim bitt tähistab arvu märki, ülejäänud 9 märki tagastavad väärtuse.

Kohti on tagastatavate kohtade arv.

Näide

=DEC2BIN(100;8) tagastab 01100100.

BIN2OCT

Vastuseks on sisestatud kahendarvule vastav kaheksandarv.

Süntaks

BIN2OCT(Number [; Places])

Arv on kahendarv. Arv võib sisaldada kuni 10 kohta (bitti). Olulisim bitt tähistab arvu märki. Negatiivsed arvud sisestatakse arvu kaks täiendina.

Kohti on tagastatavate kohtade arv.

Näide

=BIN2OCT(1100100;4) tagastab 0144.

BESSELJ

Calculates the Bessel function of the first kind Jn(x) (cylinder function).

Süntaks

BESSELJ(X; N)

X on väärtus, mille kohal funktsioon arvutatakse.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Jn(x)

Näide

=BESSELJ(3.45, 4), returns 0.196772639864984

=BESSELJ(3.45, 4.333), returns 0.196772639864984, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELJ(-1, 3), returns -0.019563353982668

BESSELY

Calculates the Bessel function of the second kind Yn(x).

Süntaks

BESSELY(X; N)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Yn(x)

Näide

=BESSELY(3.45, 4), returns -0.679848116844476

=BESSELY(3.45, 4.333), returns -0.679848116844476, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELY(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

BESSELI

Calculates the modified Bessel function of the first kind In(x).

Süntaks

BESSELI(X; N)

X on väärtus, mille kohal funktsioon arvutatakse.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function In(x)

Näide

=BESSELI(3.45, 4), returns 0.651416873060081

=BESSELI(3.45, 4.333), returns 0.651416873060081, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELI(-1, 3), returns -0.022168424924332

BESSELK

Calculates the modified Bessel function of the second kind Kn(x).

Süntaks

BESSELK(X; N)

X is the strictly positive value (X > 0) on which the function will be calculated.

N is a positive integer (N >= 0) representing the order of the Bessel function Kn(x)

Näide

=BESSELK(3.45, 4), returns 0.144803466373734

=BESSELK(3.45, 4.333), returns 0.144803466373734, same as above because the fractional part of N is ignored.

=BESSELK(0, 3), returns Err:502 – invalid argument (X=0)

ERFC

Returns complementary values of the Gaussian error integral between x and infinity.

Süntaks

ERFC(alumine raja)

Alumine raja on integraali alumine raja.

Näide

=ERFC(1) tagastab 0,157299.

ERFC.PRECISE

Returns complementary values of the Gaussian error integral between x and infinity.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


Süntaks

ERFC.PRECISE(LowerLimit)

Alumine raja on integraali alumine raja.

Näide

=ERFC.PRECISE(1) returns 0.157299.

ERF.PRECISE

Returns values of the Gaussian error integral between 0 and the given limit.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.3-st.


Süntaks

ERF.PRECISE(LowerLimit)

LowerLimit is the limit of the integral. The calculation takes place between 0 and this limit.

Näide

=ERF.PRECISE(1) returns 0.842701.

ERF

Tagastab Gaussi veaintegraali väärtused.

Süntaks

ERF(LowerLimit [; UpperLimit])

Alumine raja on integraali alumine raja.

UpperLimit is optional. It is the upper limit of the integral. If this value is missing, the calculation takes place between 0 and the lower limit.

Näide

=ERF(0;1) tagastab 0,842701.

GESTEP

Vastus on 1, kui arv on suurem või võrdne sammuga.

Süntaks

GESTEP(Number [; Step])

Näide

=GESTEP(5;1) tagastab 1.

DELTA

Vastus on TÕENE (1), kui mõlemad argumendina antud arvud on võrdsed, vastasel juhul on vastuseks VÄÄR (0).

Süntaks

DELTA(Number1 [; Number2])

Näide

=DELTA(1;2) tagastab 0.

BIN2HEX

Vastuseks on sisestatud kahendarvule vastav kuueteistkümnendarv.

Süntaks

BIN2HEX(Number [; Places])

Arv on kahendarv. Arv võib sisaldada kuni 10 kohta (bitti). Olulisim bitt tähistab arvu märki. Negatiivsed arvud sisestatakse arvu kaks täiendina.

Kohti on tagastatavate kohtade arv.

Näide

=BIN2HEX(1100100;6) tagastab 000064.

BIN2DEC

Vastuseks on sisestatud kahendarvule vastav kümnendarv.

Süntaks

BIN2DEC(arv)

Arv on kahendarv. Arv võib sisaldada kuni 10 kohta (bitti). Olulisim bitt tähistab arvu märki. Negatiivsed arvud sisestatakse arvu kaks täiendina.

Näide

=BIN2DEC(1100100) tagastab 100.

HEX2OCT

Vastuseks on sisestatud kuueteistkümnendarvule vastav kaheksandarv.

Süntaks

HEX2OCT(Number [; Places])

Number is a hexadecimal number or a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Kohti on tagastatavate kohtade arv.

Näide

=HEX2OCT("6a";4) returns 0152.

HEX2BIN

Vastuseks on sisestatud kuueteistkümnendarvule vastav kahendarv.

Süntaks

HEX2BIN(Number [; Places])

Number is a hexadecimal number or a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Kohti on tagastatavate kohtade arv.

Näide

=HEX2BIN("6a";8) returns 01101010.

HEX2DEC

Vastuseks on sisestatud kuueteistkümnendarvule vastav kümnendarv.

Süntaks

HEX2DEC(arv)

Number is a hexadecimal number or a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Näide

=HEX2DEC("6a") returns 106.

DEC2OCT

Vastuseks on sisestatud kümnendarvule vastav kaheksandarv.

Süntaks

DEC2OCT(Number [; Places])

Arv on kümnendarv. Kui arv on negatiivne, tagastab funktsioon 10 märgist (30 bitist) koosneva kaheksandarvu. Olulisim bitt tähistab arvu märki, ülejäänud 29 märki tagastavad väärtuse.

Kohti on tagastatavate kohtade arv.

Näide

=DEC2OCT(100;4) tagastab 0144.

DEC2HEX

Vastuseks on sisestatud kümnendarvule vastav kuueteistkümnendarv.

Süntaks

DEC2HEX(Number [; Places])

Arv on kümnendarv. Kui arv on negatiivne, tagastab funktsioon 10 märgist (40 bitist) koosneva kuueteistkümnendarvu. Olulisim bitt tähistab arvu märki, ülejäänud 39 märki tagastavad väärtuse.

Kohti on tagastatavate kohtade arv.

Näide

=DEC2HEX(100;4) tagastab 0064.

Palun toeta meid!