Add-in Functions

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Lisade kontseptsioon

You will also find a description of the LibreOffice Calc add-in interface in the Help. In addition, important functions and their parameters are described in the Help for the .

Olemasolevad lisafunktsioonid

LibreOffice sisaldab LibreOffice Calci lisafunktsioonide liidese näiteid.

Anal√ľ√ľtilised funktsioonid, 1. osa

Anal√ľ√ľtilised funktsioonid, 2. osa

DAYSINMONTH

Arvutab sisestatud kuupäeva kuu päevade arvu.

S√ľntaks

DAYSINMONTH(kuupäev)

Kuupäev on suvaline kuupäev vastavas aastas. Kuupäev peab olema vormindatud vastavalt LibreOffice'is määratud lokaadi sätetele.

Näide

=DAYSINMONTH(A1) tagastab 29, kui A1 sisaldab kuupäeva 17.02.68, mis on korrektne 1968. aasta veebruarikuu kuupäev.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

Arvutab sisestatud kuupäeva aasta päevade arvu.

S√ľntaks

DAYSINYEAR(kuupäev)

Kuupäev on suvaline kuupäev vastavas aastas. Kuupäev peab olema vormindatud vastavalt LibreOffice'is määratud lokaadi sätetele.

Näide

=DAYSINYEAR(A1) tagastab 366, kui A1 sisaldab 29.02.1968, mis on korrektne aasta 1968 kuupäev.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

ISLEAPYEAR

M√§√§rab, kas aasta on liigaasta. Jaatava vastuse korral tagastab funktsioon vastuse 1 (T√ēENE); vastupidisel juhul tagastatakse 0 (V√Ą√ĄR).

S√ľntaks

ISLEAPYEAR("kuupäev")

Date specifies whether a given date falls within a leap year. The Date parameter must be a valid date.

Näide

=ISLEAPYEAR(A1) tagastab 1, kui A1 sisaldab 29.02.1968, mis on korrektne 29. veebruari 1968 tähistus vastavalt lokaadi sätetele.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

√Ąra kunagi kasuta funktsiooni kujul =ISLEAPYEAR(2/29/68), siis arvutatakse 2 jagatis 29-ga, mis jagatakse omakorda 68-ga ning sellest v√§iksest arvust, mida loetakse kuup√§eva seerianumbriks, arvutakse funktsioon ISLEAPYEAR.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

MONTHS

Arvutab kahe kuupäeva vahe kuudes.

S√ľntaks

MONTHS(alguskuup√§ev; l√Ķppkuup√§ev; t√ľ√ľp)

Alguskuupäev on esimene kuupäev.

L√Ķppkuup√§ev on teine kuup√§ev.

T√ľ√ľp m√§√§rab vahe t√ľ√ľbi. V√Ķimalikud v√§√§rtused on 0 (vahe) ja 1 (kalendrikuud).

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

ROT13

Kr√ľptib stringi, nihutades m√§rke t√§hestikus 13 koha v√Ķrra edasi. P√§rast t√§hestiku l√Ķppu j√Ķudmist alustatakse uuesti algusest. Sama funktsiooni rakendamisel kodeerimise tulemusele saadakse vastuseks esialgne tekst.

S√ľntaks

ROT13(tekst)

Tekst on string, mida soovid kr√ľptida. ROT13(ROT13(tekst)) loeb kr√ľptitud teksti uuesti v√§lja.

Näide

=ROT13("Gur Qbphzrag Sbhaqngvba jnf sbhaqrq va Frcgrzore 2010.") returns the string "The Document Foundation was founded in September 2010.". Notice how spaces, digits, and full stops are unaffected by ROT13.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Refer to the ROT13 wiki page for more details about this function.


WEEKS

Arvutab kahe kuupäeva vahe nädalates.

S√ľntaks

WEEKS(alguskuup√§ev; l√Ķppkuup√§ev; t√ľ√ľp)

StartDate is the start date in the interval.

EndDate is the end date in the interval. The end date must be greater than the start date, or else an error is returned.

Type specifies the type of difference to be calculated. Possible values are 0 (time interval) or 1 (calendar weeks).

If Type = 0 the function will assume that 7 days is equivalent to one week without considering any specific day to mark the beginning of a week.

If Type = 1 the function will consider Monday to be the first day of the week. Therefore, except for the start date, each occurrence of a Monday in the interval is counted as an additional week.

note

This function considers Monday to be the first day of the week regardless of the current locale settings.


Näide

In the following examples, dates are passed as strings. However, they can also be stored in separate cells and be passed as references.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",0) returns 0 because Type was set to 0 and there are only 5 days in the interval.

=WEEKS("01/12/2022","01/19/2022",0) returns 1 because Type was set to 0 and there are 7 days in the interval.

=WEEKS("01/12/2022","01/17/2022",1) returns 1 because Type was set to 1 and the interval contains a Monday, since 01/12/2022 is a Wednesday and 01/17/2022 is a Monday.

=WEEKS("01/10/2022","01/15/2022",1) returns 0 because Type was set to 1 and the interval does not contain any Mondays, except for the start date.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

WEEKSINYEAR

Arvutab nädalate arvu aastas, millele antud kuupäev langeb. Nädalate arv on määratud järgnevalt: nädal, mis jaotub kahele aastale, lisatakse aastale, millesse jääb rohkem selle nädala päevi.

S√ľntaks

WEEKSINYEAR(kuupäev)

Kuupäev on suvaline kuupäev vastavas aastas. Kuupäev peab olema vormindatud vastavalt LibreOffice'is määratud lokaadi sätetele.

Näide

WEEKSINYEAR(A1) tagastab 53, kui A1 sisaldab kuupäeva 17.02.70, mis on korrektne aasta 1970 kuupäev.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

YEARS

Arvutab kahe kuupäeva vahe aastates.

S√ľntaks

YEARS(alguskuup√§ev; l√Ķppkuup√§ev; t√ľ√ľp)

Alguskuupäev on esimene kuupäev.

L√Ķppkuup√§ev on teine kuup√§ev.

T√ľ√ľp m√§√§rab vahe t√ľ√ľbi. V√Ķimalikud v√§√§rtused on 0 (vahe) ja 1 (kalendriaastad).

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.YEARS

LibreOffice API abil lisatud funktsioonid

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.

Palun toeta meid!