Add-in Functions

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Lisade kontseptsioon

You will also find a description of the LibreOffice Calc add-in interface in the Help. In addition, important functions and their parameters are described in the Help for the .

Olemasolevad lisafunktsioonid

LibreOffice sisaldab LibreOffice Calci lisafunktsioonide liidese näiteid.

Anal√ľ√ľtilised funktsioonid, 1. osa

Anal√ľ√ľtilised funktsioonid, 2. osa

DAYSINMONTH

Arvutab sisestatud kuupäeva kuu päevade arvu.

S√ľntaks

DAYSINMONTH(kuupäev)

Kuupäev on suvaline kuupäev vastavas aastas. Kuupäev peab olema vormindatud vastavalt LibreOffice'is määratud lokaadi sätetele.

Näide

=DAYSINMONTH(A1) tagastab 29, kui A1 sisaldab kuupäeva 17.02.68, mis on korrektne 1968. aasta veebruarikuu kuupäev.

DAYSINYEAR

Arvutab sisestatud kuupäeva aasta päevade arvu.

S√ľntaks

DAYSINYEAR(kuupäev)

Kuupäev on suvaline kuupäev vastavas aastas. Kuupäev peab olema vormindatud vastavalt LibreOffice'is määratud lokaadi sätetele.

Näide

=DAYSINYEAR(A1) tagastab 366, kui A1 sisaldab 29.02.1968, mis on korrektne aasta 1968 kuupäev.

ISLEAPYEAR

M√§√§rab, kas aasta on liigaasta. Jaatava vastuse korral tagastab funktsioon vastuse 1 (T√ēENE); vastupidisel juhul tagastatakse 0 (V√Ą√ĄR).

S√ľntaks

ISLEAPYEAR("kuupäev")

Date specifies whether a given date falls within a leap year. The Date parameter must be a valid date.

Näide

=ISLEAPYEAR(A1) tagastab 1, kui A1 sisaldab 29.02.1968, mis on korrektne 29. veebruari 1968 tähistus vastavalt lokaadi sätetele.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

√Ąra kunagi kasuta funktsiooni kujul =ISLEAPYEAR(2/29/68), siis arvutatakse 2 jagatis 29-ga, mis jagatakse omakorda 68-ga ning sellest v√§iksest arvust, mida loetakse kuup√§eva seerianumbriks, arvutakse funktsioon ISLEAPYEAR.

MONTHS

Arvutab kahe kuupäeva vahe kuudes.

S√ľntaks

MONTHS(alguskuup√§ev; l√Ķppkuup√§ev; t√ľ√ľp)

Alguskuupäev on esimene kuupäev.

L√Ķppkuup√§ev on teine kuup√§ev.

T√ľ√ľp m√§√§rab vahe t√ľ√ľbi. V√Ķimalikud v√§√§rtused on 0 (vahe) ja 1 (kalendrikuud).

ROT13

Kr√ľptib stringi, nihutades m√§rke t√§hestikus 13 koha v√Ķrra edasi. P√§rast t√§hestiku l√Ķppu j√Ķudmist alustatakse uuesti algusest. Sama funktsiooni rakendamisel kodeerimise tulemusele saadakse vastuseks esialgne tekst.

S√ľntaks

ROT13(tekst)

Tekst on string, mida soovid kr√ľptida. ROT13(ROT13(tekst)) loeb kr√ľptitud teksti uuesti v√§lja.

Näide

=ROT13("Gur Qbphzrag Sbhaqngvba jnf sbhaqrq va Frcgrzore 2010.") returns the string "The Document Foundation was founded in September 2010.". Notice how spaces, digits, and full stops are unaffected by ROT13.

tip

Refer to the ROT13 wiki page for more details about this function.


WEEKS

Arvutab kahe kuupäeva vahe nädalates.

S√ľntaks

WEEKS(alguskuup√§ev; l√Ķppkuup√§ev; t√ľ√ľp)

Alguskuupäev on esimene kuupäev.

L√Ķppkuup√§ev on teine kuup√§ev.

T√ľ√ľp m√§√§rab vahe t√ľ√ľbi. V√Ķimalikud v√§√§rtused on 0 (vahe) ja 1 (vahe t√§isn√§dalates).

WEEKSINYEAR

Arvutab nädalate arvu aastas, millele antud kuupäev langeb. Nädalate arv on määratud järgnevalt: nädal, mis jaotub kahele aastale, lisatakse aastale, millesse jääb rohkem selle nädala päevi.

S√ľntaks

WEEKSINYEAR(kuupäev)

Kuupäev on suvaline kuupäev vastavas aastas. Kuupäev peab olema vormindatud vastavalt LibreOffice'is määratud lokaadi sätetele.

Näide

WEEKSINYEAR(A1) tagastab 53, kui A1 sisaldab kuupäeva 17.02.70, mis on korrektne aasta 1970 kuupäev.

YEARS

Arvutab kahe kuupäeva vahe aastates.

S√ľntaks

YEARS(alguskuup√§ev; l√Ķppkuup√§ev; t√ľ√ľp)

Alguskuupäev on esimene kuupäev.

L√Ķppkuup√§ev on teine kuup√§ev.

T√ľ√ľp m√§√§rab vahe t√ľ√ľbi. V√Ķimalikud v√§√§rtused on 0 (vahe) ja 1 (kalendriaastad).

LibreOffice API abil lisatud funktsioonid

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.

Palun toeta meid!