Statistics Functions

This category contains the Statistics functions.

Selle käsu kasutamiseks...

Lisamine - Funktsioon - Kategooria Statistika


Mõnes näites kasutatakse järgnevat tabelit:

C

D

2

X-väärtus

Y-väärtus

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


Järgnevates alamsektsioonides kirjeldatakse statistilisi funktsioone.

Statistilised funktsioonid, 1. osa

Statistilised funktsioonid, 2. osa

Statistilised funktsioonid, 3. osa

Statistilised funktsioonid, 4. osa

Statistilised funktsioonid, 5. osa

Palun toeta meid!