Loogilised funktsioonid

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

Selle käsu kasutamiseks...

Insert - Function - Category Logical


ISNA

Tagastab TÕENE, kui lahter sisaldab veateadet #N/A (väärtus pole saadaval).

Vea korral tagastab funktsioon vastuse VĂ„Ă„R.

SĂĽntaks

ISNA(väärtus)

Väärtus on kontrollitav väärtus või avaldis.

Näide

=ISNA(D3) tagastab vastuse VĂ„Ă„R.

IFERROR

Tagastab standardiseeritud normaaljaotuse jaotusfunktsiooni väärtused.

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.0-st.


SĂĽntaks

IFERROR(Value; Alternate_value)

Väärtus on kontrollitav väärtus või avaldis.

Väärtus on kontrollitav väärtus või avaldis.

Näide

=ISERROR(C8) tagastab TĂ•ENE, kui C8 sisaldab =1/0, sest 1/0 on vigane tehe.

=ISERROR(C8) tagastab TĂ•ENE, kui C8 sisaldab =1/0, sest 1/0 on vigane tehe.

IFS

IFS is a multiple IF-function.

SWITCH

SWITCH compares expression with value1 to valuen and returns the result belonging to the first value that equals expression. If there is no match and default_result is given, that will be returned.

AND

Tagastab TÕENE, kui kõikide argumentide väärtus on TÕENE. Kui vähemalt üks elementidest on VÄÄR, tagastab funktsioon vastuse VÄÄR.

Argumentideks on kas loogilised avaldised (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10), mille vastuseks on tõeväärtus, või tõeväärtusi sisaldavad massiivid (A1:C3).

SĂĽntaks

AND(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Näide

Kontrollitakse kirjete 12<13, 14>12 ja 7<6 tõeväärtusi:

=AND(12<13;14>12;7<6) tagastab VĂ„Ă„R.

=AND(FALSE();TRUE()) returns FALSE.

FALSE

Tagastab tõeväärtuse VÄÄR. Funktsioon FALSE() ei vaja argumente ja tagastab alati tõeväärtuse VÄÄR.

SĂĽntaks

FALSE()

Näide

=FALSE() tagastab väärtuse VÄÄR

=NOT(FALSE()) tagastab väärtuse TÕENE

IF

Määrab läbiviidava loogilise testi.

SĂĽntaks

IF(Test [; [ThenValue] [; [OtherwiseValue]]])

Tingimus on mis tahes väärtus või avaldis, mis võib olla TÕENE või VÄÄR.

Siis_väärtus (pole kohustuslik) on väärtus, mis tagastatakse juhul, kui tõeväärtuse test annab väärtuse TÕENE.

Muidu_väärtus (pole kohustuslik) on väärtus, mis tagastatakse juhul, kui tõeväärtuse test annab väärtuse VÄÄR.

LibreOffice Calci funktsioonides võib argumendi, mis on märgitud kui "mittekohustuslik", jätta ära ainult siis, kui talle ei järgne enam teisi argumente. Näiteks, kui nelja argumendiga funktsiooni kaks viimast argumenti omavad märget "mittekohustuslik", võib ära jätta argumendi 4 või argumendid 3 ja 4, kuid mitte argumenti 3 üksinda.

Näide

=IF(A1>5;100;"too small") If the value in A1 is greater than 5, the value 100 is returned; otherwise, the text too small is returned.

=IF(A1>5;;"too small") If the value in A1 is greater than 5, the value 0 is returned because empty parameters are considered to be 0; otherwise, the text too small is returned.

=IF(A1>5;100;) If the value in A1 is less than 5, the value 0 is returned because the empty OtherwiseValue is interpreted as 0; otherwise 100 is returned.

NOT

Pöörab tõeväärtuse vastupidiseks.

SĂĽntaks

NOT(tõeväärtus)

Tõeväärtus on väärtus, mis tuleb vastupidiseks pöörata.

Näide

=NOT(A). Kui A=TÕENE, siis NOT(A) annab väärtuseks VÄÄR.

OR

Tagastab TÕENE, kui vähemalt üks argument on TÕENE. Funktsioon tagastab väärtuse VÄÄR, kui kõikide argumentide väärtuseks on VÄÄR.

Argumentideks on kas loogilised avaldised (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10), mille vastuseks on tõeväärtus, või tõeväärtusi sisaldavad massiivid (A1:C3).

SĂĽntaks

OR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Näide

Kontrollitakse kirjete 12<11, 13>22 ja 45=45 tõeväärtusi.

=OR(12<11;13>22;45=45) tagastab väärtuse TÕENE.

=OR(FALSE();TRUE()) returns TRUE.

TRUE

Tagastab tõeväärtuse TÕENE. Funktsioon TRUE() ei vaja argumente ja tagastab alati tõeväärtuse TÕENE.

SĂĽntaks

TRUE()

Näide

Kui A=TÕENE ja B=VÄÄR, siis järgnevates näidetes:

=AND(A;B) tagastab väärtuse VÄÄR

=OR(A;B) tagastab väärtuse TÕENE

=NOT(AND(A;B)) tagastab väärtuse TÕENE

XOR

Tagastab TĂ•ENE, kui paaritu arv argumente on TĂ•ESED.

Argumentideks on kas loogilised avaldised (TÕENE, 1<5, 2+3=7, B8<10), mille vastuseks on tõeväärtus, või tõeväärtusi sisaldavad massiivid (A1:C3).

tip

See funktsioon on saadaval alates LibreOffice 4.0-st.


SĂĽntaks

XOR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Näide

=XOR(TRUE();TRUE()) returns FALSE

=XOR(TRUE();TRUE();TRUE()) returns TRUE

=XOR(FALSE();TRUE()) returns TRUE

Palun toeta meid!