Funktsiooninõustaja

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas. Before you start the Wizard, select a cell or a range of cells from the current sheet, in order to determine the position at which the formula will be inserted.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisa - Funktsioon.

+F2

Klõpsa valemiribal

Ikoon

Funktsiooninõustaja


Märkuse ikoon

You can download the complete ODFF (OpenDocument Format Formula) specification from the OASIS web site.


Dialoogil Funktsiooninõustaja on kaks kaarti: esimest, Funktsioonid, kasutatakse valemite koostamiseks, teist, Struktuur, valemi ülesehituse kontrollimiseks.

Kaart Funktsioonid

Search

Search for a part of the function name.

Category

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

You can browse the full List of Categories and Functions.

Function

Displays the functions found under the selected category. Double-click to select a function. A single-click displays a short function description.

Array

Specifies that the selected function is inserted into the selected cell range as an array formula. Array formulas operate on multiple cells. Each cell in the array contains the formula, not as a copy but as a common formula shared by all matrix cells.

The Array option is identical to the +Shift+Enter command, which is used to enter and confirm formulas in the sheet. The formula is inserted as a matrix formula indicated by two braces: { }.

Märkuse ikoon

Massiivi vahemiku maksimaalne suurus on 128 korda 128 lahtrit.


Argumentide sisestamise väljad

When you double-click a function, the argument input field(s) appear on the right side of the dialog. To select a cell reference as an argument, click directly into the cell, or drag across the required range on the sheet while holding down the mouse button. You can also enter numerical and other values or references directly into the corresponding fields in the dialog. When using date entries, make sure you use the correct format. Click OK to insert the result into the spreadsheet.

Vähenda / Maksimeeri

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Maximize icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Dialoog minimeeritakse automaatselt, kui klõpsata hiirega arvutustabelis. Hiire nupu vabastamisel dialoog taastatakse ja hiirega valitud viitevahemik kuvatakse dokumendis sinise raamiga.

Icon

Vähenda

Icon

Maksimeeri

Funktsiooni tulem

As soon you enter arguments in the function, the result is calculated. This preview informs you if the calculation can be carried out with the arguments given. If the arguments result in an error, the corresponding error code is displayed.

Nõutud argumentide nimed on eristatud paksu kirjaga.

f(x) (sõltuvalt valitud funktsioonist)

Allows you to access a subordinate level of the Function Wizard in order to nest another function within the function, instead of a value or reference.

Argument/Parameeter/Lahtriviide (sõltuvalt valitud funktsioonist)

The number of visible text fields depends on the function. Enter arguments either directly into the argument fields or by clicking a cell in the table.

Result

Displays the calculation result or an error message.

Formula

Displays the created formula. Type your entries directly, or create the formula using the wizard.

Back

Moves the focus back through the formula components, marking them as it does so.

Nõuande ikoon

Vajadusel valida üksik funktsioon komplekssest valemist, mis sisaldab mitut funktsiooni, tuleb teha valemiaknas vastaval funktsioonil topeltklõps.


Next

Moves forward through the formula components in the formula window. This button can also be used to assign functions to the formula. If you select a function and click the Next button, the selection appears in the formula window.

Nõuande ikoon

Funktsiooni toomiseks valemiaknasse tuleb teha topeltklõps funktsiooni nimel funktsioonide valimise aknas.


OK

Ends the Function Wizard, and transfers the formula to the selected cells.

Loobu

Closes the dialog without implementing the formula.

Kaart Struktuur

Sellel kaardil on näha funktsiooni struktuur.

Märkuse ikoon

Kui käivitada Funktsiooninõustaja ja kursor asub lahtris, mis juba sisaldab funktsiooni, siis avatakse kaart Struktuur, mis näitab lahtris oleva valemi ülesehitust.


Struktuur

Displays a hierarchical representation of the current function. You can hide or show the arguments by a click on the plus or minus sign in front.

Märkuse ikoon

Sinised täpid tähistavad korrektselt sisestatud argumente. Punased täpid tähistavad vigaseid andmetüüpe. Näiteks, kui funktsioon SUM omab tekstilisi argumente, siis need kuvatakse punaselt, kuna SUM eeldab ainult arvulisi argumente.


Palun toeta meid!