Lisa leht

Määrab uue lehe lisamiseks kasutatavad sätted. Saad lisada uue lehe või lisada olemasoleva lehe mõnest teisest failist.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Leht - Lisa leht


Paigutus

Määrab, kuhu uus leht dokumendis paigutatakse.

Enne käesolevat lehte

Lisab uue lehe kohe aktiivse lehe ette.

Pärast käesolevat lehte

Lisab uue lehe kohe aktiivse lehe järele.

Leht

Määrab, kas dokumendile lisatakse uus või olemasolev leht.

Uus leht

Loob uue lehe. Sisesta väljale Nimi uue lehe nimi. Lubatud märkideks on tähed, numbrid, tühik ja alakriips

Lehtede arv

Määrab loodavate lehtede arvu.

Nimi

Määrab uue lehe nime.

Lehtede nimede muutmine

Failist

Lisab aktiivsesse dokumenti lehe olemasolevast failist.

Lehitse

Avab faili valimise dialoogi.

Saadaolevad lehed

Kui fail on valitud nupu Lehitse abil, siis ilmuvad loendiboksi selles failis sisalduvad lehed. Faili kataloogi näidatakse boksi all. Loendiboksist tuleb valida lisatav leht.

Lingi

Lingib aktiivse dokumendi loendiboksis valitud lehega.

Palun toeta meid!