Lahtrite lisamine

Avab dialoogi Lahtrite lisamine, mille abil saab lisada uusi lahtreid vastavalt määratud valikutele. Lahtreid saab kustutada, kasutades menüükäsku Redigeerimine - Kustuta lahtrid.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Leht - Lisa lahter

Vali Vaade - Tööriistaribad ja märgista Lahtri lisamine:

Ikoon

Lahtri lisamine


Valik

Selle paneeli valikute abil saab määrata, kuidas lahtrid tabelisse lisatakse. Lahtrite arv ja asukoht on määratud lahtrite vahemiku eelneva valimisega lehel.

Nihuta lahtreid alla

Nihutab valitud ala lahtrid lahtrite lisamise korral allapoole.

Ikoon

Lisa lahter allapoole

Nihuta lahtreid paremale

Nihutab valitud ala lahtrid lahtrite lisamise korral paremale.

Ikoon

Lisa lahter paremale

Terve rida

Lisab terve rea. Rea asukoht on määratud valitud lahtri asukohaga lehel. Lisatavate ridade arv sõltub sellest, mitu rida on valitud. Valitud ridu nihutatakse uute lisamisel allapoole.

Ikoon

Lisa rida

Terve veerg

Lisab terve veeru. Lisatavate veergude arv sõltub sellest, mitu veergu on valitud. Esialgu sellel kohal olnud veergude sisu nihutatakse paremale.

Ikoon

Lisa veerg

Palun toeta meid!