Insert Page Break

See käsk lisab rea või veeru manuaalse piiri, kindlustamaks, et andmed trükitakse välja korrektselt. Rõhtne lehepiir lisatakse valitud lahtrist ülespoole, püstine lehepiir valitud lahtrist vasakule.

Choose Sheet - Delete Page Break to remove breaks created manually.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Leht - Lisa leheküljepiir


Reapiir

Lisab reapiiri (rõhtsa lehepiiri) valitud lahtrist ülespoole.

Veerupiir

Lisab veerupiiri (püstise lehepiiri) aktiivsest lahtrist vasakule.

Palun toeta meid!