Väärtuste eristamine

Lahtri sisu kuvatakse tüübist sõltuvalt erivärvilisena.

Eristamise lõpetamiseks tuleb selle menüükirje märge eemaldada.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vaade - Väärtuste eristamine


By default:

Tekstilahtrite sisu kuvatakse musta, valemilahtrite oma rohelise ja arvulahtrite oma sinisega, olenemata lahtrite vormindusest.

These colors can be customized in - LibreOffice - Application Colors.

Hoiatav ikoon

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, ei kuvata dokumendi jaoks määratud värve. Funktsiooni väljalülitamisel kasutatakse uuesti kasutaja määratud värve.


Palun toeta meid!