Väärtuste eristamine

Lahtri sisu kuvatakse tüübist sõltuvalt erivärvilisena.

Eristamise lõpetamiseks tuleb selle menüükirje märge eemaldada.

Selle käsu kasutamiseks...

From the menu bar:

Vali Vaade - Väärtuste eristamine

From the tabbed interface:

Choose View - Value Highlighting

On the View menu of the View tab, choose Value Highlighting.

Icon Value Highlighting

Value Highlighting

From the keyboard:

+ F8


By default:

Tekstilahtrite sisu kuvatakse musta, valemilahtrite oma rohelise ja arvulahtrite oma sinisega, olenemata lahtrite vormindusest.

These colors can be customized in - LibreOffice - Application Colors.

warning

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, ei kuvata dokumendi jaoks määratud värve. Funktsiooni väljalülitamisel kasutatakse uuesti kasutaja määratud värve.


Palun toeta meid!