Täida jadad

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

Märkuse ikoon

Enne jada täitmist tuleb valida lahtrite vahemik.


Selle käsu kasutamiseks...

Vali Leht - Lahtrite täitmine - Jadad


Jadade automaatseks jätkamiseks eeldatavate reeglite põhjal tuleb pärast dialoogi Jada täitmine valimist märkida valik Automaattäitmine.

Suund

Määrab jada moodustamise suuna.

Alla

Tekitab valitud vahemikku allapoole suunatud jada vastavalt määratud juurdekasvule kuni lõppväärtuseni.

Paremale

Tekitab valitud vahemikku paremalt vasakule suunatud jada vastavalt määratud juurdekasvule kuni lõppväärtuseni.

Üles

Tekitab valitud vahemikku ülespoole suunatud jada vastavalt määratud juurdekasvule kuni lõppväärtuseni.

Vasakule

Tekitab valitud vahemikku paremalt vasakule suunatud jada vastavalt määratud juurdekasvule kuni lõppväärtuseni.

Jada tüüp

Defines the series type. Choose between Linear, Growth, Date and AutoFill.

Lineaarne

Loob aritmeetilise jada kasutades määratud juurdekasvu ja lõppväärtust.

Geomeetriline

Loob geomeetrilise jada kasutades määratud juurdekasvu ja lõppväärtust.

Kuupäev

Loob kuupäevade jada kasutades määratud juurdekasvu ja lõppkuupäeva.

Automaattäide

Forms a series directly in the sheet. The AutoFill function takes account of customized lists. For example, by entering January in the first cell, the series is completed using the list defined under - LibreOffice Calc - Sort Lists.

Automaattäitmine üritab jätkata jadasid etteantud näidiste alusel. Jada 1,3,5 jätkatakse automaatselt 7,9,11,13 jne. abil. Jada 1,3,6 jätkatakse 2,4,7,3,5,8,4,6,9, jne. Kuupäevade ja kellaaegade jadasid jätkatakse analoogiliselt, näiteks pärast 01.01.99 ja 15.01.99 kasutatakse 14-päevast intervalli.

Automaatne jadade genereerimine

Ajaühik

Siin saab valida soovitud ajaühiku. See paneel on aktiivne ainult siis, kui on märgitud valik Kuupäev paneelil Jada tüüp.

Päev

Use the Date series type and this option to create a series using all seven days of the week. Unit of Increment is day.

Nädalapäev

Use the Date series type and this option to create a series only using the five weekdays. Unit of Increment is day.

Kuu

Use the Date series type and this option to form a series which unit of Increment is month.

Aasta

Use the Date series type and this option to create a series which unit of Increment is year.

Algväärtus

Määrab jada algväärtuse. Kasutada võib arve, kuupäevi või kellaaegu.

Lõppväärtus

Määrab jada lõppväärtuse. Kasutada võib arve, kuupäevi või kellaaegu.

Lisa

Mõiste "juurdekasv" tähistab kogust, mille abil eelmist väärtust muudetakse. Määrab väärtuse, mille abil iga järgmist jada liiget muudetakse. Sisestamine on võimalik ainult siis, kui jada tüübiks on valitud aritmeetiline, geomeetriline või kuupäev.

Palun toeta meid!