Fill Right

Täidab valitud ala, mis koosneb vähemalt kahest veerust, vasakpoolseima lahtri sisuga.

Selle käsu kasutamiseks...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Right.

From toolbars:

Icon Fill Right

Fill Right


Kui vahemik sisaldab ainult √ľht rida, siis kopeeritakse vasakpoolseima lahtri sisu √ľlej√§√§nutesse. Kui valitud on mitu rida, siis kopeeritakse iga vasakpoolseima lahtri sisu temast paremal asuvatesse lahtritesse.

Palun toeta meid!