Paremale

Täidab valitud ala, mis koosneb vähemalt kahest veerust, vasakpoolseima lahtri sisuga.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Leht - Lahtrite täitmine - Paremale


Kui vahemik sisaldab ainult üht rida, siis kopeeritakse vasakpoolseima lahtri sisu ülejäänutesse. Kui valitud on mitu rida, siis kopeeritakse iga vasakpoolseima lahtri sisu temast paremal asuvatesse lahtritesse.

Palun toeta meid!