Alla

Täidab valitud vahemiku, mis sisaldab vähemalt kaht rida, vahemiku ülemise lahtri sisuga.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Leht - Lahtrite täitmine - Alla


Kui valitud vahemikus on ainult üks veerg, siis kopeeritakse ülemise lahtri sisu kõigisse ülejäänutesse. Kui valitud on mitu veergu, siis kopeeritakse allapoole iga vastava ülemise lahtri sisu.

Palun toeta meid!