Täitmine

Täidab lahtrid automaatselt sisuga.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Leht - Lahtrite täitmine


Märkuse ikoon

LibreOffice Calc kontekstimenüüd sisaldavad lahtrite täitmiseks täiendavaid sätteid.


Alla

Täidab valitud vahemiku, mis sisaldab vähemalt kaht rida, vahemiku ülemise lahtri sisuga.

Paremale

Täidab valitud ala, mis koosneb vähemalt kahest veerust, vasakpoolseima lahtri sisuga.

Üles

Täidab vähemalt kaht rida sisaldava valitud vahemiku kõige alumise lahtri sisuga.

Vasakule

Täidab valitud vahemiku, mis sisaldab vähemalt kaht veergu, parempoolseima lahtri sisuga.

Leht

Specifies the options for transferring sheets or ranges of a certain sheet to the same cells on other selected sheets.

Jada

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

Lahtrite täitmine kontekstimenüü abil:

Palun toeta meid!