Päised ja jalused

Võimaldab määrata ja vormindada päiseid ja jaluseid.

The Headers/Footers dialog contains the tabs for defining headers and footers. There will be separate tabs for the left and right page headers and footers if the Same content left/right option was not marked in the Page Style dialog.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Päised ja jalused


Päis/jalus

Määrab või vormindab leheküljestiili jaoks päise või jaluse.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Palun toeta meid!