Printimise eelvaade

Avab prinditava lehekülje eelvaate või sulgeb selle.

Selle käsu kasutamiseks...

Menüükäsk Fail - Printimise eelvaade

Ikoon

Printimise eelvaade


Lehekülje eelvaate riba ikoonide abil saab dokumenti lehitseda ja seda välja printida.

Lehekülgede läbikerimiseks võid kasutada ka klahve +Page Up ja +Page Down.

Märkuse ikoon

Lehekülje eelvaate režiimis ei saa dokumenti redigeerida.


Palun toeta meid!