Selle funktsiooni kasutamiseks...

Selgitused on toodud selle lehe ĂĽlaosas.

Märkuse ikoon

LibreOffice Calci funktsioonides võib argumendi, mis on märgitud kui "mittekohustuslik", jätta ära ainult siis, kui talle ei järgne enam teisi argumente. Näiteks, kui nelja argumendiga funktsiooni kaks viimast argumenti omavad märget "mittekohustuslik", võib ära jätta argumendi 4 või argumendid 3 ja 4, kuid mitte argumenti 3 üksinda.


Suuremad koodid kui 127 võivad sõltuda sinu süsteemi märgistikust (näiteks iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250) ega pruugi seetõttu olla universaalsed.

Palun toeta meid!