UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

LibreOffice Global Objects

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

GetDefaultContext funktsioon

Tagastab protsessi teenuseagendi vaikimisi konteksti, kui see on olemas, muul juhul tagastab tühiviite.

GetProcessServiceManager Function

Tagastab funktsiooni ProcessServiceManager (Uno keskne ServiceManager).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Active document Objects

The following objects can be used from the active document.

BasicLibraries Object

DialogLibraries Object

ThisComponent Object

ThisComponent represents the current document in Basic macros. It addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

ThisDatabaseDocument object

ThisDatabaseDocument addresses the active Base document whose properties can be read and set, and whose methods can be called.

ThisDatabaseDocument returns an object of type com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

UNO Methods

Use the following methods to manage or query Unified Network Objects (UNO).

CreateUnoDialog funktsioon

Loob Basicu Uno-objekti, mis tähistab Basicu käitusajal Uno dialoogi juhtelementi.

CreateUnoListener Function

Loob kuulaja eksemplari.

CreateUnoService Function

Instantiates a Uno service with the ProcessServiceManager.

CreateUnoServiceWithArguments Function

Instantiates a UNO service with the ProcessServiceManager, including supplemental optional arguments.

CreateUnoStruct funktsioon

Loob Uno struktuuritüübi eksemplari.

CreateUnoValue funktsioon

Tagastab objekti, mis esindab Uno tüübi süsteemile viitavat täpselt määratletud tüübiga väärtust.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

HasUnoInterfaces funktsioon

Testib, kas Basicu Uno-objekt toetab teatud Uno-liideseid.

IsUnoStruct funktsioon

Tagastab väärtuse Tõene, kui objekt on Uno struktuur.

CreateObject Function

Loob UNO-objekti. Windowsis saab luua ka OLE-objekte.

Selle meetodi kasutamisel luuakse parameetrina edastatud tüübiga eksemplarid.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Palun toeta meid!