LibreOffice Basic Help

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org

This help section explains the most common functions of LibreOffice Basic. For more in-depth information please refer to the OpenOffice.org BASIC Programming Guide on the Wiki.

Töö LibreOffice BASICuga

Programmeerimine LibreOffice BASICu abil

Käitusaja funktsioonid

Makro salvestamine

BASICu dialoogi loomine

Juhtelementide loomine dialoogiredaktoris

Juhtelementide omaduste muutmine dialoogiredaktoris

Opening a Dialog With Basic

Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

Basic Programming Examples

Working with VBA Macros

Working with VBA Macros

Exclusive VBA Functions and Statements

Working with Macros in Python

LibreOffice'i Pythoni skriptide abimaterjal

Python programming examples

LibreOffice internal Basic macro libraries

LibreOffice installs a set of Basic macro libraries that can be accessed from your Basic macros.

Teek Tools

Teek Depot

Teek Euro

Teek FormWizard

Teek Gimmicks

Teek Schedule

Teek ScriptBindingLibrary

Teek Template

Abi kasutamise juhend

Abi eeldab vaikeväärtustega programmi vaikeväärtustega süsteemis. Värvide, hiiretoimingute või muude seadistatavate elementide kirjeldused võivad seetõttu erineda sellest, kuidas sinu programm ja süsteem välja näevad või käituvad.

Palun toeta meid!