Makrode tööriistariba

Makrode tööriistaribal on käsud makrode loomiseks, redigeerimiseks ja käivitamiseks.

Teek

Vali teek, mida soovid redigeerida. Valitud teegi esimene moodul kuvatakse BASICu arenduskeskkonnas.

Loendiboksi teek

Teegi loendiboks

Kompileeri

Kompileerib BASICu makro. Pärast muudatuste tegemist makrosse on vaja see üle kompileerida, kui makro kasutab sammhaaval või protseduurhaaval programmi täitmist.

Ikoon "Kompileeri"

Kompileeri

Käivita

Käivitab aktiivse mooduli esimese makro.

Ikoon

Käivita

Peata

Peatab aktiivse makro töö.

Ikoon

Peata

Protseduuri samm

Käivitab makro ning peatab selle pärast järgmist protseduuri.

Ikoon

Protseduuri samm

Üksik samm

Käivitab makro ja peatab selle pärast järgmist käsku.

Ikoon

Üksik samm

Samm välja

Hüppab tagasi aktiivse makro eelmisse protseduuri.

Ikoon "Samm välja"

Samm välja

Katkestuspunkt

Asetab programmireale katkestuspunkti.

Ikoon

Katkestuspunkt

Katkestuspunktide haldamine

Avab katkestuspunktide haldamise dialoogi.

Ikoon

Halda katkestuspunkte

Luba jälgimine

Klõpsa seda ikooni, et näha makros kasutusel olevaid muutujaid. Muutujate sisu näidatakse eraldi aknas.

Ikoon

Luba jälgimine

Objektide kataloog

Avab paneeli Objektid, milles on võimalik vaadata BASICu objekte.

Ikoon

Objektide kataloog

Makrod

Avab dialoogiakna Makro.

Ikoon "Makrod"

Makrod

Moodulid

Klõpsa siia dialoogi Makrode haldur avamiseks.

Ikoon "Moodulid"

Moodulid

Leia sulud

Tõstab esile teksti, mis jääb kahe vastava sulu vahele. Paiguta kursor algava või lõppeva sulu ette ning klõpsa siin ikoonil.

Ikoon "Leia sulud"

Leia sulud

Lisa lähtetekst

Avab BASICu lähteteksti BASICu arenduskeskkonna aknas.

Ikoon

Sisesta lähtetekst

Salvesta lähtetekst kui

Salvestab valitud BASICu makro lähteteksti.

Ikoon

Salvesta lähtetekst kui

Impordi dialoog

Avab BASICu dialoogifaili importimiseks avamisdialoogi.

Kui imporditud dialoogil on nimi, mis on teegis juba olemas, siis kuvatakse teateaken, kus saad soovi korral imporditud dialoogi ümber nimetada. Sel juhul määratakse dialoogi uueks nimeks järgmine vaba "automaatne" nimi, just nagu uue dialoogi loomiselgi. Samuti saad olemasoleva dialoogi imporditud dialoogiga asendada. Kui klõpsad nuppu Loobu, siis dialoogi ei impordita.

Dialoogid võivad sisaldada lokaliseerimisandmeid. Dialoogi importimisel võib ilmneda dialoogi lokaliseerimisoleku vastuolu.

Kui teek sisaldab imporditud dialoogiga võrreldes lisakeeli või kui imporditud dialoog pole lokaliseeritud, siis lisatakse lisakeeled imporditud dialoogi kasutades dialoogi vaikelokaadi stringe.

Kui imporditud dialoog sisaldab teegiga võrreldes lisakeeli või kui teek pole lokaliseeritud, siis kuvatakse teateaken nuppudega "Lisa", "Jäta välja" ja "Loobu".

Ikoon

Impordi dialoog

Ekspordi dialoog

See käsk avab dialoogiredaktoris praeguse BASICu dialoogi eksportimiseks salvestusdialoogi.

Ikoon

Ekspordi dialoog

Palun toeta meid!