BASICu arenduskeskkonna kiirklahvid

BASIC IDE-s saad kasutada järgmisi kiirklahve.

Toiming

Klaviatuuri kiirklahv

Run code starting from the first line, or from the current breakpoint, if the program stopped there before.

F5

Stopp

Shift+F5

Add watch for the variable at the cursor.

F7

Sammhaaval liikumine lausetes alates esimesest lausest või lausest, kus programmi käitamine varem katkestati.

F8

Single step as with F8, but a function call is considered to be only one statement.

Shift+F8

Set or remove a breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

F9

Enable/disable the breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

Shift+F9


Käivitatud makro peatamiseks vajuta klahvikombinatsiooni Shift++Q; see toimib ka väljaspool BASICu IDE-d. Kui töötad BASICu IDE-s ja makro peatub katkestuspunktis, siis klahvikombinatsioon Shift++Q küll peatab makro käitamise, kuid sellest saab aru alles siis, kui vajutad järgmine kord klahvi F5 või F8 või klahvikombinatsiooni Shift+F8.

Palun toeta meid!