Makro

Saad valida graafiku, paneeli või OLE-objekti valimisel käivitatava makro. Olenevalt valitud objektist leiad funktsiooni dialoogi Objekt vahekaardilt Makro või dialoogist Makro määramine.

Sündmus

Koostab valitud objektile praegu määratud makrode asjakohaste sündmuste loendi.

Järgnev tabel kirjeldab makrosid ja sündmusi, mida saad oma dokumendis olevate objektidega siduda.

Sündmus

Sündmuse päästik

OLE-objekt

Pilt

Paneel

Automaattekst

Hüperpildi ala

Hüperlink

Klõps objektil

Objekt on valitud.

Hiir objekti kohal

Hiir liigub üle objekti.

Hüperlingi aktiveerimine

Objektile omistatud hüperlinki klõpsatakse.

Hiir lahkub objektilt

Hiir liigub objektilt ära.

Pilt edukalt laaditud

Pildid edukalt laaditud.

Pildi laadimine katkestati

Pildi laadimine on kasutaja poolt katkestatud (näiteks lehe allalaadimisel).

Pildi laadimine on vigane

Pildi laadimine ebaõnnestub näiteks siis, kui pilti ei leitud.

Tärkide sisestamine

Tekst sisestatakse klaviatuurilt.

Mittetärkide sisestamine

Mitteprinditavaid märke sisestatakse klaviatuurilt, näiteks tühikud ja reavahetused.

Paneeli suuruse muutmine

Paneeli suurust muudetakse hiirega.

Paneeli liigutamine

Paneeli liigutatakse hiirega.

Enne automaatteksti lisamist

Enne, kui tekstiblokk lisatakse.

Pärast automaatteksti lisamist

Pärast tekstibloki lisamist.


Makrod

Vali makro, mida soovid määratud sündmuse tekkimisel käivitada.

Paneelide abil saad seostada sündmused funktsiooniga ja nii saab funktsioon kindlaks määrata, kas töödeldakse sündmust või LibreOffice Writerit.

Kategooria

Koostab programmi LibreOffice avatud dokumentide ja rakenduste loendi. Klõpsa selle asukoha nime, kuhu soovid makrod salvestada.

Makro nimi

Loendab saadaolevad makrod. Klõpsa vastaval makrol, mida soovid valitud objektile omistada.

Omista

Määrab valitud makro määratud sündmusele. Määratud makro kirjed seatakse pärast sündmust.

Eemalda

Eemaldab valitud elemendile omistatud makro.

Makro valik

Vali makro, mida soovid omistada.

Palun toeta meid!