CreateObject Function

Loob UNO-objekti. Windowsis saab luua ka OLE-objekte.

Selle meetodi kasutamisel luuakse parameetrina edastatud tüübiga eksemplarid.

Süntaks:

oObj = CreateObject(type)

Parameetrid:

type: the type of the object to be created, as a string.

Näide:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Palun toeta meid!