CreateObject funktsioon

Loob UNO-objekti. Windowsis saab luua ka OLE-objekte.

Selle meetodi kasutamisel luuakse parameetrina edastatud tüübiga eksemplarid.

Süntaks:

oObj = CreateObject( type )

Näide:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Palun toeta meid!