GetProcessServiceManager Function

Tagastab funktsiooni ProcessServiceManager (Uno keskne ServiceManager).

See funktsioon on vajalik siis, kui soovid luua funktsiooni CreateInstanceWithArguments abil teenuse eksemplari.

Süntaks:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Näide:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' this is the same as the following statement:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Palun toeta meid!