TwipsPerPixelY funktsioon

Tagastab tvippide arvu, mis tähistab piksli kõrgust.

SĂĽntaks:


n = TwipsPerPixelY

Tagastusväärtus:

Täisarv

Näide:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Tvippi * " & TwipsPerPixelY() & " Tvippi",0,"Piksli suurus"
End Sub

Palun toeta meid!