Wait lause

Katkestab programmi täitmise määratud hulgaks millisekunditeks.

SĂĽntaks:

Wait millisec

Parameetrid:

millisec: Arvavaldis, mis määrab, kui kaua (millisekundites) tuleb oodata, enne kui programmi täitmist jätkatakse.

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Paus kestis"
End Sub

Palun toeta meid!