Muud käsud

See loend sisaldab funktsioone ja lauseid, mis pole üheski teises kategoorias.

Beep lause

Esitab tooni arvuti kõlari kaudu. Toon on süsteemikohane ning selle helitugevust ega teravust ei saa muuta.

Shell funktsioon

Käivitab muu rakenduse ja määrab vajaduse korral vastava aknalaadi.

Wait lause

Katkestab programmi täitmise määratud hulgaks millisekunditeks.

WaitUntil Statement

Interrupts the program execution until the time specified.

GetSystemTicks funktsioon

Tagastab operatsioonisüsteemi pakutavate süsteemimärgiste arvu. Selle funktsiooni abil saad teatud protsesse optimeerida.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Environ funktsioon

Tagastab keskkonnamuutuja väärtuse stringina. Keskkonnamuutujad sõltuvad kasutatavast operatsioonisüsteemist.

GetSolarVersion funktsioon

Tagastab kasutatava LibreOffice'i sisemise versiooninumbri.

GetGuiType funktsioon

Tagastab numbrilise väärtuse, mis määrab graafilise kasutajaliidese.

TwipsPerPixelX funktsioon

Tagastab tvippide arvu, mis tähistab piksli laiust.

TwipsPerPixelY funktsioon

Tagastab tvippide arvu, mis tähistab piksli kõrgust.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Palun toeta meid!