StrComp funktsioon

Võrdleb kahte stringi ja tagastab täisarvväärtuse, mis tähistab võrdluse tulemust.

SĂĽntaks:


StrComp (string1 As String, string2 As String[, Compare As Integer]) As Integer

Parameetrid:

string1: Any string expression

string2: Any string expression

Compare: This optional parameter sets the comparison method. If Compare = 1, the string comparison is case-sensitive. If Compare = 0, no distinction is made between uppercase and lowercase letters.

Tagastusväärtus:

Integer

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Palun toeta meid!