Stringi pikkuse redigeerimine

Järgnevad funktsioonid tuvastavad stringi pikkuse ja võrdlevad stringe.

InStr funktsioon

Taqastab stringi asukoha muus stringis.

Len funktsioon

Tagastab stringis olevate märkide arvu või muutuja salvestamiseks vajaliku baitide arvu.

StrComp funktsioon

Võrdleb kahte stringi ja tagastab täisarvväärtuse, mis tähistab võrdluse tulemust.

Palun toeta meid!