Right funktsioon

Tagastab stringavaldise n kõige parempoolsemat märki.

Vaata ka: Left funktsioon.

SĂĽntaks:


Right (string As String, length As Long)

Tagastusväärtus:

String

Parameetrid:

string: Any string expression that you want to return the rightmost characters of.

length: Numeric expression that defines the number of characters that you want to return. If length = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Järgnev näide teisendab kuupäeva kujult AAAA-KK-PP USA-s kasutatavale kujule (KK/PP/AAAA).

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Palun sisesta kuupäev rahvusvahelisel kujul 'AAAA-KK-PP'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Palun toeta meid!