Left funktsioon

Tagastab stringavaldise määratud arvu kõige vasakpoolsemaid märke.

SĂĽntaks:


Left (Text As String, n As Long)

Tagastusväärtus:

String

Parameetrid:

Text: stringavaldis, millest kõige vsakpoolsemaid märke tagastada soovid.

n: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If n = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Järgnev näide teisendab kuupäeva kujult AAAA.KK.PP kujule KK/PP/AAAA.

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Palun sisesta kuupäev rahvusvahelisel kujul 'AAAA-KK-PP'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Palun toeta meid!