Sisu kordamine

Järgnevad funktsioonid kordavad stringide sisu.

Space and Spc Functions

Tagastab stringi, mis koosneb määratud arvust tühikutest.

String Function

Loob stringi vastavalt määratud märgile või funktsioonile edastatud stringavaldise esimesele märgile.

Palun toeta meid!