Str funktsioon

Teisendab arvavaldise stringiks.

SĂĽntaks:


Str (Expression)

Tagastusväärtus:

String

Parameetrid:

Expression: Suvaline arvavaldis.

Funktsioon Str teisendab arvmuutuja või arvutustulemuse stringiks. Negatiivsete arvude ette lisatakse miinusmärk. Positiivsete arvude ette lisatakse plussmärgi asemel tühik.

Veakoodid:

5 Vigane protseduuri väljakutse

Näide:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Palun toeta meid!