Võrdlusoperaatorid

Siin kirjeldatakse olemasolevaid võrdlusoperaatoreid.

Comparison Operators

Võrdlusoperaatori abil võrreldakse kahte avaldist. Tulemus tagastatakse tõeväärtusavaldisena, mis määrab, kas võrdlus on tõene (-1) või väär (0).

Palun toeta meid!