IsUnoStruct funktsioon

Tagastab väärtuse Tõene, kui objekt on Uno struktuur.

Süntaks:

IsUnoStruct( Uno type )

Tagastusväärtus:

Boolean

Parameetrid:

Uno tüüp : UnoObject

Näide:


Sub Main
Dim bIsStruct
' Teenuse eksemplari loomine
Dim oSimpleFileAccess
oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )
MsgBox bIsStruct ' Kuvab Väär, sest oSimpleFileAccess pole struct
' Omaduse struktuuri eksemplari loomine
Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property
bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )
MsgBox bIsStruct ' Kuvab Tõene, sest aProperty on struct
bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )
MsgBox bIsStruct ' Kuvab väär, sest 42 pole struct
End Sub

Palun toeta meid!