Array Function

Tagastab tüübi Variant koos andmeväljaga.

SĂĽntaks:


    Array ( Argument list)
  

Vaata ka: DimArray

Parameetrid:

Argumentide loend: loend, mis sisaldab suvalise arvu komadega eraldatu argumente.

Näide:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)
  

Palun toeta meid!