Optional (in Function Statement)

Võimaldab määrata funktsioonile valikulisena edastatavad parameetrid.

Vaata ka: IsMissing

SĂĽntaks:


Function MyFunction(Text1 As String, Optional Arg2, Optional Arg3)

Näited:


    Result = MyFunction("Siin", 1, "Seal") ' kõik argumendid edastatakse.
    Result = MyFunction("Test", ,1) ' teine argument puudub.

Vaata ka: Näited.

Palun toeta meid!