Static lause

Kirjeldab muutuja või massiivi alaprotseduuri või funktsiooni protseduuri tasemel ja seetõttu säilivad muutuja või massiivi väärtused pärast alamprotseduuri või funktsiooni sulgemist. Kehtivad ka lause Dim reeglid.

Hoiatav ikoon

Staatilist lauset ei saa muutujate massiivi kirjeldamiseks kasutada. Massiivid peavad olema määratud vastavalt fikseeritud suurusela.


SĂĽntaks:


Static VarName[(start To end)] [As VarType], VarName2[(start To end)] [As VarType], ...

Näide:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"Vastus on"
End Sub
 
REM Funktsioon staatilise muutuja algväärtustamiseks.
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 REM selle funktsiooni minimaalne tagastusväärtus
  if iInit = 0 then REM Kontroll, kas muutuja on juba lähtestatud
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Palun toeta meid!