Global keyword

Mõõtmestab muutuja või massiivi globaalsel tasemel (st mitte alamprotseduuris ega funktsioonis) ning seetõttu kehtivad muutuja ja massiiv aktiivse seansi teekides ja moodulites.

SĂĽntaks:


Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Näide:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Palun toeta meid!