Public lause

Mõõtmestab muutuja või massiivi mooduli tasemel (st mitte alamprotseduuris ega funktsioonis) ning seetõttu kehtivad muutuja ja massiiv kõigis teekides ja moodulites.

SĂĽntaks:


Public VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Näide:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Palun toeta meid!